TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"bezpośrednio" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezpośrednio" po polsku

bezpośrednio

przysłówek
 1. directly ****  
  She called me directly after the exam. (Ona zadzwoniła do mnie bezpośrednio po egzaminie.)
  My apartment is directly above the shop. (Moje mieszkanie jest bezpośrednio nad sklepem.)
  Sending files directly between computers is easy. (Przesyłanie plików bezpośrednio między komputerami jest proste.)
  link synonim: direct
 2. immediately ****
  • tuż (np. obok czegoś); bezpośrednio; zaraz, od razu (w okolicach konkretnego miejsca lub czasu)
   Who is the man standing immediately next to mom in this picture? (Kim jest mężczyzna stojący tuż obok mamy na tym zdjęciu?)
   Turn left immediately after the cathedral. (Skręć zaraz za katedrą.)
   W tym znaczeniu "immediately" występuje zazwyczaj z przyimkiem miejsca.
  • bezpośrednio (np. dotknięty przez coś, związany z czymś)
   We all know people who have friends and family immediately affected by this tragedy. (Wszyscy znamy ludzi, których znajomi i rodzina byli bezpośrednio dotknięci tą tragedią.)
 3. straight ***  
  I read a book and straight after I went to sleep. (Czytałem książkę i bezpośrednio po tym poszedłem spać.)
  You should go straight to your boss and report it. (Powinieneś iść bezpośrednio do twojego szefa i to zgłosić.)
 4. frankly **
  • otwarcie, bezpośrednio
   He answered the question frankly. (On odpowiedział na pytanie bezpośrednio.)
 5. full *****
  • bezpośrednio, prosto
   We went home full after the party. (Poszliśmy do domu bezpośrednio po imprezie.)
 6. squarely
  • bezpośrednio, wprost
   She looked squarely at him. (Ona spojrzała bezpośrednio na niego.)
 7. straight out
 8. head-on  
 9. direct ****
  • bezpośrednio, bez przerw (bez zmiany kierunku)
   Does this bus go direct to Berlin? (Czy ten autobus jedzie bezpośrednio do Berlina?)
   Can you drive me direct to the airport? (Czy możesz mnie zawieść bezpośrednio na lotnisko?)
   link synonim: directly
  • bezpośrednio, wprost (bez pośredników)
   I want to buy it direct from them. (Chcę to kupić bezpośrednio od nich.)
   I buy eggs direct from a farmer. (Kupuję jajka bezpośrednio od rolnika.)
   link synonim: directly
 10. point-blank
  • bezpośrednio, wprost, bez ogródek
   He asked me a question point-blank. (On zadał mi pytanie bez ogródek.)
   I demand you answer point-blank. (Domagam się, żebyś odpowiedział wprost.)
 11. upfront , up- front , up front *
  • wprost (np. powiedzieć coś komuś), bezpośrednio
 12. familiarly
 13. head-to-head , H2H (skrót)
  • bezpośrednio (np. konfrontować się)
 14. bluffly  
 15. proximately   oficjalnie
 16. sheer **
  • wprost, prosto, bezpośrednio
   The kids ran sheer to the mud. (Dzieci pobiegły wprost do błota.)
 17. straightway

Powiązane zwroty — "bezpośrednio"

rzeczownik
terror (związany bezpośrednio z przemocą) = terror
piasta (część koła napędowego, przekładniowego lub jakiegokolwiek innego elementu montowanego na wale lub osi i bezpośrednio tenże obejmująca) = nave
bezpośredniość = simplicity , także: simpleness +6 znaczeń
w żeglarstwie: zawietrzna (strona, na którą wiatr nie wieje bezpośrednio) = lee
osoba (bezpośrednio) zainteresowana = stakeholder
Blok Wschodni (grupa państw powiązanych ze Związkiem Radzieckim, ale bezpośrednio do niego nienależących) = Eastern Bloc , także: Communist Bloc , także: Soviet Bloc
przymiotnik
idiom
prosić o coś (nie bezpośrednio) = angle for something
gadająca głowa (osoba w telewizji, która mówi bezpośrednio do kamery) = talking head
przysłówek
przyimek
czasownik
inne