"following" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "following" po angielsku

following , ***

obrazek do "following" po polsku
przymiotnik
 1. następny
  The following day we went to the beach. (Następnego dnia poszliśmy na plażę.)
  We went to dinner the following evening. (Poszliśmy na obiad następnego wieczoru.)
  W tym znaczeniu "following" występuje z "the" oraz rzeczownikiem.
  link synonim: next
  przeciwieństwo: preceding
 2. następujący, co następuje
  She asked him the following question. (Ona zadała mu następujące pytanie.)
  Please, write down the following names: Jane, Peter, Mark. (Proszę zapisać następujące imiona: Jane, Peter, Mark.)
  The following questions were asked. (Zadano następujące pytania.)
  I must say I've never heard any of the following things. (Muszę przyznać, że nigdy nie słyszałem następujących rzeczy.)
  W tym znaczeniu "following" występuje z "the".
rzeczownik
 1. poparcie [tylko liczba pojedyncza]
  She is a singer and has a big following. (Ona jest piosenkarką i ma duże poparcie.)
przyimek
 1. po, w następstwie, za, w ślad za, bezpośrednio po
  They left the country following the outbreak of war. (Oni opuścili kraj po wybuchu wojny.)
  Following the epidemic, people were scared to talk to each other. (Bezpośrednio po epidemii, ludzie bali się ze sobą rozmawiać.)
  link synonim: after
czasownik
 1. nadążać za kimś, rozumieć kogoś
  I don't quite follow you. (Trochę za tobą nie nadążam.)
  And we're supposed to follow that! (I my powinniśmy za tym nadążać!)
  He couldn't follow all the logic. (On nie mógł zrozumieć całej tej logiki.)
obrazek do "follow" po polsku
czasownik
 1. iść za, jechać za, podążać za (kimś), śledzić (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
  Follow me! (Podążaj za mną!)
  Why did you follow me here? (Dlaczego przyszedłeś tutaj za mną?)
  The girls followed him. (Dziewczyny poszły za nim.)
 2. stosować się (do), przestrzegać (np. zasad), stosować (np. dietę) [przechodni]
  Just follow the rules and everything will be OK. (Po prostu przestrzegaj zasad, a wszystko będzie dobrze.)
  I won't follow your rules. (Nie będę się stosować do twoich zasad.)
 3. naśladować [przechodni/nieprzechodni]
  Follow my moves, this dance is easy to learn. (Naśladuj moje ruchy, ten taniec jest łatwy do nauczenia się.)
  Children always follow their parents. (Dzieci zawsze naśladują swoich rodziców.)
 4. popierać [przechodni]
  He follows animal rights defenders. (On popiera obrońców praw zwierząt.)
  Which party does he follow? (Którą partię on popiera?)
 5. podążać (za) [przechodni]
  If you get lost, follow the blue line. (Jeśli się zgubisz, idź za niebieską linią.)
  She always follows her heart. (Ona zawsze podąża za swoim sercem.)
 6. wynikać [nieprzechodni]
  One problem follows another and I can't deal with that. (Jeden problem wynika z drugiego i nie mogę sobie z tym poradzić.)
  My problems follow my disease. (Moje problemy wynikają z mojej choroby.)
 7. śledzić, oglądać (np. serial) [przechodni]
  I follow this show since the first episode aired. (Oglądam ten program telewizyjny od kiedy wyszedł pierwszy odcinek.)
  Do you follow "Game of Thrones"? (Oglądasz "Grę o tron"?)
 8. obserwować [przechodni]
  Follow her, you can't let her escape. (Obserwuj ją, nie możesz pozwolić jej uciec.)
  We have to follow every move of the suspect. (Musimy obserwować każdy krok podejrzanego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. następować po czymś, być po czymś w kolejności
  He heard a scream, followed by a loud crash. (On usłyszał krzyk, po którym nastąpiło głośne uderzenie.)
  More details will follow. (Wkrótce podamy kolejne szczegóły.)
  His words were followed by cheers. (Po jego słowach nastąpiły owacje.)

the following , ff. (skrót)

rzeczownik
 1. to co następuje
  He said the following. (On powiedział to co następuje.)
  The following is a fragment of my new book: Dawno, dawno temu... (Co następuje, to fragment mojej nowej książki: Once upon a time...)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "following"

przysłówek
followingly = następnie, potem +1 znaczenie
rzeczownik
kolokacje

podobne do "following" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "following" po polsku

rzeczownik
radar TFR (ang. Terrain Following Radar) = terrain-following radar