"podążać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podążać" po polsku

podążać

czasownik
 1. pan ***  
  The video camera panned slowly towards the child. (Kamera powoli podążała w kierunku dziecka.)
  The camera was quickly panning the runners. (Kamera szybko podążała za biegaczami.)
 2. bob ****
  • dążyć, podążać (w określonym kierunku)
   She bobbed towards fame and fortune. (Ona dążyła w kierunku sławy i pieniędzy.)
   They bobbed west in hope to find a better life. (Oni podążali w kierunku zachodu, z nadzieją znalezienia lepszego życia.)
 3. travel ****
  • podążać (np. wzrok, oczy) [INTRANSITIVE]
   His eyes travelled to her chest. (Jego wzrok podążył na jej klatkę piersiową.)
   My eyes travelled the light. (Moje oczy podążały za światłem.)
 4. follow , *****
  • podążać (za) [TRANSITIVE]
   If you get lost, follow the blue line. (Jeśli się zgubisz, idź za niebieską linią.)
   She always follows her heart. (Ona zawsze podąża za swoim sercem.)
 5. proceed , **
phrasal verb
 1. follow on

"podążać" — Słownik kolokacji angielskich

follow on kolokacja
 1. follow czasownik + on przyimek = następować, podążać
  Bardzo silna kolokacja

  The men were followed for about 10 years, on average.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo