"follow" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "follow" po angielsku

follow , *****

obrazek do "follow" po polsku
czasownik
 1. iść za, jechać za, podążać za (kimś), śledzić (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
  Follow me! (Podążaj za mną!)
  Why did you follow me here? (Dlaczego przyszedłeś tutaj za mną?)
  The girls followed him. (Dziewczyny poszły za nim.)
 2. stosować się (do), przestrzegać (np. zasad), stosować (np. dietę) [przechodni]
  Just follow the rules and everything will be OK. (Po prostu przestrzegaj zasad, a wszystko będzie dobrze.)
  I won't follow your rules. (Nie będę się stosować do twoich zasad.)
 3. naśladować [przechodni/nieprzechodni]
  Follow my moves, this dance is easy to learn. (Naśladuj moje ruchy, ten taniec jest łatwy do nauczenia się.)
  Children always follow their parents. (Dzieci zawsze naśladują swoich rodziców.)
 4. popierać [przechodni]
  He follows animal rights defenders. (On popiera obrońców praw zwierząt.)
  Which party does he follow? (Którą partię on popiera?)
 5. podążać (za) [przechodni]
  If you get lost, follow the blue line. (Jeśli się zgubisz, idź za niebieską linią.)
  She always follows her heart. (Ona zawsze podąża za swoim sercem.)
 6. wynikać [nieprzechodni]
  One problem follows another and I can't deal with that. (Jeden problem wynika z drugiego i nie mogę sobie z tym poradzić.)
  My problems follow my disease. (Moje problemy wynikają z mojej choroby.)
 7. śledzić, oglądać (np. serial) [przechodni]
  I follow this show since the first episode aired. (Oglądam ten program telewizyjny od kiedy wyszedł pierwszy odcinek.)
  Do you follow "Game of Thrones"? (Oglądasz "Grę o tron"?)
 8. obserwować [przechodni]
  Follow her, you can't let her escape. (Obserwuj ją, nie możesz pozwolić jej uciec.)
  We have to follow every move of the suspect. (Musimy obserwować każdy krok podejrzanego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. nadążać za kimś, rozumieć kogoś
  I don't quite follow you. (Trochę za tobą nie nadążam.)
  And we're supposed to follow that! (I my powinniśmy za tym nadążać!)
  He couldn't follow all the logic. (On nie mógł zrozumieć całej tej logiki.)
czasownik
 1. następować po czymś, być po czymś w kolejności
  He heard a scream, followed by a loud crash. (On usłyszał krzyk, po którym nastąpiło głośne uderzenie.)
  More details will follow. (Wkrótce podamy kolejne szczegóły.)
  His words were followed by cheers. (Po jego słowach nastąpiły owacje.)

Powiązane zwroty — "follow"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
inne
przymiotnik
follow-up = dalszy (nakierowany np. na zdobycie większej ilości wiedzy, informacji)
przysłówek
inne
idiom
kolokacje