Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"poniżej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poniżej" po polsku

poniżej

obrazek do "below" po polsku obrazek do "underneath" po polsku
przyimek
 1. under , *****
  • poniżej (mniej niż)
   You can buy it if it's under $100. (Możesz to kupić, jeśli kosztuje mniej niż 100 dolarów.)
   If the temperature is under 15 degrees, I'm not going out of the house. (Jeżeli temperatura jest poniżej 15 stopni, nie wychodzę z domu.)
   If you're under 18, you can't buy alcohol. (Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie możesz kupić alkoholu.)
 2. below ***  
  Do you often have temperatures below zero? (Czy często macie temperatury poniżej zera?)
  You will find the picture below the paragraph. (Obrazek znajdziesz poniżej akapitu.)
  przeciwieństwo: above
 3. beneath oficjalnie ***
  • pod, poniżej
   He quickly hid the money beneath some papers. (On szybko ukrył pieniądze pod jakimiś papierami.)
   I couldn't find my glasses hidden beneath a pillow. (Nie mogłem znaleźć okularów schowanych pod poduszką.)
   link synonimy: underneath, under
 4. underneath *
  • pod, poniżej
   He looked underneath the carpet. (On zajrzał pod dywan.)
   I had a bump underneath my hair. (Miałem guza pod włosami.)
   link synonimy: beneath, below, under
 5. ablow
 6. neath
przysłówek
 1. below ***
  • poniżej, niżej
   If you've seen this man, please contact the number given below. (Jeśli widziałeś tego mężczyznę, zadzwoń na numer podany poniżej.)
   Registration information can be found by following the link below. (Informacje dotyczące rejestracji można znaleźć po kliknięciu na link poniżej.)
   My father lives in the flat below. (Mój ojciec mieszka w mieszkaniu poniżej.)
 2. down below
 3. hereafter
 4. thereinafter
 5. in what follows
 6. hereunder   oficjalnie
 7. adown