"w dół" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w dół" po polsku

w dół

obrazek do "down" po polsku
przysłówek
 1. down *****  
  Don't look down! (Nie patrz w dół!)
  We should start going down while it's not raining. (Powinniśmy zacząć schodzić w dół dopóki nie pada.)
 2. downhill
 3. downwards
 4. downwardly
 5. groundward
 6. downslope  
 7. adown
przyimek
 1. down *****
  • w dół (np. rzeki)
   We went down the river to find the rest of our team. (Poszliśmy w dół rzeki, aby znaleźć resztę naszej drużyny.)
   We were walking down the street when we met Kate. (Szliśmy w dół ulicy, kiedy spotkaliśmy Kate.)
 2. over , ***** , także: o'er termin literacki
  • w dół (z czegoś)
przymiotnik
 1. downward *
rzeczownik
 1. downwardness