PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"o'er" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "o'er" po angielsku

over , ***** , także: o'er termin literacki

obrazek do "over" po polsku obrazek do "over" po polsku obrazek do "over" po polsku
przyimek
 1. nad, ponad
  He is jumping over the fence. (On skacze przez płot.)
  The lamp is hanging over the table. (Lampa wisi nad stołem.)
  The view was beautiful when our plane was flying over the mountains. (Widok był piękny, kiedy nasz samolot przelatywał nad górami.)
  link synonim: above
 2. na (o zmianie stanu, np. rozlać na obrus)
  He spilled the coffee all over his shirt. (Rozlał kawę na całą swoją koszulę.)
  I spilled tea over my computer. (Rozlałem herbatę na mój komputer.)
 3. przez (np. przez rzekę)
  Look, we are flying over the mountains. (Spójrz, przelatujemy przez góry.)
  She jumped over the puddle. (Przeskoczyła przez kałużę.)
  link synonim: across
 4. po drugiej stronie
  The hotel is over the lake. (Hotel jest po drugiej stronie jeziora.)
  I will go to the shop over the street. (Pójdę do tego sklepu po drugiej stronie ulicy.)
 5. w dół (z czegoś)
 6. po (w wielu częściach czegoś)
  She travels over the whole country. (Ona podróżuje po całym kraju.)
 7. po (nie odczuwający skutków czegoś)
 8. ponad, powyżej, więcej niż
  He paid over three hundred dollars for it! (On zapłacił za to ponad trzysta dolarów!)
  We've been waiting for over two months. (Czekamy od ponad dwóch miesięcy.)
  It may take over an hour. (To może zająć ponad godzinę.)
 9. podczas
  Maybe you would like to discuss it over dinner? (Może chciałbyś to przedyskutować podczas obiadu?)
  Do you really have to tell me this over a meal? (Czy naprawdę musisz mi to mówić podczas posiłku?)
  link synonim: during
 10. o (dotyczący jakiegoś tematu, osoby)
  We argued over her lifestyle. (Spieraliśmy się o jej styl życia.)
 11. nad (mający władzę lub kontrolę)
  The king ruled over this land for many years. (Król sprawował władzę nad tą ziemią przez wiele lat.)
  In the army, I'm over him. (W armii jestem nad nim.)
 12. nad (lepszy)
 13. przez (np. radio, telefon)
  She called him over Skype. (Zadzwoniła do niego przez Skype.)
  I don"t want to speak about this over the telephone. (Nie chcę o tym rozmawiać przez telefon.)
 14. przez, ponad (głośniej niż coś innego)
  He was shouting over the music but nobody listened to him. (Krzyczał ponad muzyką, ale nikt go nie słuchał.)
 15. ponad (np. preferować coś ponad coś innego)
  I prefer tea over coffee. (Wolę herbatę od kawy.)
  Mary prefers dresses over skirts. (Mary woli sukienki od spódniczek.)
 16. przez
  We experienced a lot of changes over the last 10 years. (Doświadczyliśmy wielu zmian przez ostatnie 10 lat.)
 17. do, w
 18. ponad (pozostający w zapasie)
przysłówek
 1. upadający, przewracający się
 2. na bok, na jedną stronę
  She rolled over and fell asleep. (Ona przewróciła się na bok i zasnęła.)
 3. od jednej osoby do drugiej (np. przekazywać, wręczać)
  I will send your case over to my assistant. (Przekażę twoją sprawę mojemu asystentowi.)
 4. z jednej pozycji w drugą (np. zmieniać się)
 5. do góry nogami (np. obracać, odwracać)
  The painting was hung over. (Obraz był powieszony do góry nogami.)
  She put the teddy bear over. (Ona postawiła pluszowego misia do góry nogami.)
 6. całkowicie pokryty, całkowicie przykryty
 7. powyżej
  This movie is for viewers of 18 and over. (Ten film jest dla widzów powyżej 18 lat.)
  You can't join the club if you are not over 18. (Nie możesz dołączyć do klubu, jeżeli nie masz powyżej 18 lat.)
 8. ze szczegółami, dokładnie (np. przeczytany, przemyślany)
 9. ponownie  AmE
  She visited me over. (Ona ponownie mnie odwiedziła.)
  He returned over but this time the house was empty. (Ponownie powrócił, ale tym razem dom był pusty.)
  link synonim: again
przymiotnik
 1. zginający się, składający się w pół
 2. skończony, ukończony
  The legal case is over. (Sprawa sądowa jest skończona.)
  The meeting is over, you may get back to work. (Spotkanie jest zakończone, możecie wrócić do pracy.)
  Game over, you lost. (Gra skończona, przegrałeś.)
prefiks
 1. więcej niż (jakiś określony poziom, liczba czegoś)
rzeczownik
 1. odbiór (używane w sytuacji komunikacji drogą radiową) język mówiony
 2. element gry w krykieta