"dokładnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dokładnie" po polsku

dokładnie

przysłówek
 1. just *****
  • dokładnie, dokładnie tak
   It was just what I needed! (To było dokładnie to, czego potrzebowałem!)
   She looks just like her sister. (Ona wygląda dokładnie tak, jak jej siostra.)
   link synonim: exactly
 2. well , *****
  • dokładnie (np. wyprać, wymieszać)
   Mix the ingredients well in the bowl. (Wymieszaj dokładnie składniki w misce.)
 3. exactly ****
  • dokładnie tak, dokładnie (tak samo)
   He said exactly what I wanted to say. (On powiedział dokładnie to, co ja chciałem powiedzieć.)
   She looks exactly like her sister. (Ona wygląda dokładnie tak, jak jej siostra.)
   link synonimy: precisely, just
  • dokładnie (zgodnie co do sposobu, ilości, itd.)
   He does exactly what you tell him. (On robi dokładnie to, co mu powiesz.)
   What exactly am I supposed to do? (Co dokładnie powinienem zrobić?)
   It is exactly half six. (Jest dokładnie wpół do siódmej.)
  • dokładnie, właśnie, właśnie tak (używane jako potwierdzenie) język mówiony
   "What he did deserves to be damned." "Exactly!" ("To, co zrobił, zasługuje na potępienie". "Dokładnie tak!")
   "Her performance was superb." "Exactly!" ("Jej występ był doskonały." "Dokładnie!")
 4. right ***** , także: r. ***
 5. precisely **
  • dokładnie, precyzyjnie
   We'll meet again at precisely 1 o'clock. (Spotkamy się ponownie dokładnie o pierwszej.)
   The low price was precisely the reason why I chose this trip. (Niska cena była precyzyjnie powodem, dla którego wybrałem tą wycieczkę.)
   It was precisely what he wanted. (To było dokładnie to, czego on chciał.)
   link synonimy: exactly, accurately
   zobacz także: explicitly
 6. thoroughly **
  • gruntownie, dokładnie
   Clean the room thoroughly. (Posprzątaj dokładnie pokój.)
   We have to work on this project carefully and thoroughly. (Musimy pracować ostrożnie i dokładnie nad tym projektem.)
 7. accurately **
  • dokładnie, trafnie, wiernie
   correctly in every detail
   I will try to describe her accurately. (Postaram się opisać ją dokładnie.)
   You drew it very accurately. (Narysowałeś to bardzo dokładnie.)
   link synonimy: exactly, precisely
 8. closely , ***
  • pilnie, uważnie, szczegółowo, dokładnie
   We must look closely at these questions over the next few months. (W najbliższych miesiącach musimy przyjrzeć się pilnie tym pytaniom.)
   Sort these letters very closely. (Posortuj te listy bardzo uważnie.)
   He looked closely at the car, after she's been driving it. (On spojrzał uważnie na samochód, po tym jak ona nim jeździła.)
 9. directly ****
  • dokładnie, centralnie
   A lady who lives directly under our apartment snores so loudly we can't sleep at night. (Pani, która mieszka dokładnie pod naszym mieszkaniem, chrapie w nocy tak głośno, że nie możemy spać.)
   He was sitting directly behind me. (On siedział dokładnie za mną.)
 10. distinctly *
 11. in and out *
 12. rigorously
  • rygorystycznie, dokładnie
   She was trained rigorously by the monks. (Została rygorystycznie przeszkolona przez mnichów.)
 13. dead ****
  • dokładnie, prosto potocznie
   He swam dead ahead. (On popłynął prosto przed siebie.)
   I jumped dead in the middle of the pool. (Skoczyłem dokładnie na środek basenu.)
 14. nicely *
 15. on target
 16. over , ***** , także: o'er termin literacki
 17. comprehensively
 18. scrupulously
 19. plumb   potocznie
  This tree is plumb in the middle of the garden. (To drzewo jest dokładnie na środku ogrodu.)
 20. straight-up
  • dokładnie (w kontekście czasu, np. o jakiejś godzinie, w którymś dniu)
   The information was announced straight-up midnight. (Informacja została ogłoszona dokładnie o północy.)
 21. detailedly
 22. scrutinizingly , scrutinisingly BrE
 23. embracingly
 24. bang **
 25. prompt **
  • punktualnie, dokładnie  BrE potocznie
   He showed up prompt at ten o'clock. (On pojawił się punktualnie o dziesiątej.)
   We're leaving at six o'clock prompt. (Wyjeżdżamy dokładnie o szóstej.)
   Classes start at ten o'clock prompt. (Zajęcia zaczynają się dokładnie o dziesiątej.)
 26. smack potocznie , smack-bang potocznie , smack dab AmE potocznie
 27. spang
 1. just so *
 2. every inch
 3. with precision
 4. to a nicety   oficjalnie
 5. ad litteram latin
idiom
 1. with a fine-tooth comb , with a fine-toothed comb
  • dokładnie, drobiazgowo
   I have cleaned the house with a fine tooth comb. (Dokładnie posprzątałam w domu.)
   Everything has been prepared with a fine tooth-comb. (Wszystko zostało dokładnie przygotowane.)
 2. six ways to Sunday , six ways from Sunday , six ways till Sunday
 3. from top to bottom
 4. root and branch
 5. on the button
  • punktualnie, dokładnie  AmE potocznie
   This time I promise to arrive on the button. (Tym razem obiecuję przyjechać punktualnie.)
 6. on the nose   język mówiony
  link synonim: on the money
 7. to a tee , to a T
przysłówek
 1. not exactly **

"dokładnie" — Słownik kolokacji angielskich

with precision kolokacja
 1. with przyimek + precision rzeczownik = z precyzją, dokładnie (np. mierzyć)
  Bardzo silna kolokacja

  The number of dead may never be known with precision.

  Podobne kolokacje:
on the button kolokacja
 1. on przyimek + button rzeczownik = punktualnie, dokładnie
  Zwykła kolokacja

  "Makes you no better than the one who has his hand on the button."

  Podobne kolokacje:
on the nose kolokacja
Popularniejsza odmiana: on one's nose
 1. on przyimek + nose rzeczownik = dokładnie
  Zwykła kolokacja

  Does she know you have a long hair on your nose?

  Podobne kolokacje: