Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"prosto" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prosto" po polsku

prosto

obrazek do "straight" po polsku
przysłówek
 1. straight ***  
  Promise me you will go straight home. (Obiecaj mi, że pójdziesz prosto do domu.)
  Go straight and then turn right. (Idź prosto, a potem skręć w prawo.)
  Keep your back straight. (Trzymaj plecy prosto.)
 2. right ***** , także: r. ***
 3. directly ****
  • wprost, prosto
   She looked directly into my eyes. (Ona spojrzała mi prosto w oczy.)
   I need to go directly to school. (Muszę iść prosto do szkoły.)
   He told me that directly. (On powiedział mi to wprost.)
   link synonim: direct
 4. simply *****
  • prosto, wprost, nieskomplikowanie (np. wyrażać się)
   Simply speaking, this cannot even be called a "movie". (Mówiąc wprost, tego nie można nawet nazwać filmem.)
   Could you express your thoughts simply? (Czy mógłbyś wprost wyrażać swoje myśli?)
 5. full *****
  • bezpośrednio, prosto
   We went home full after the party. (Poszliśmy do domu bezpośrednio po imprezie.)
 6. upright *
 7. dead ****
  • dokładnie, prosto potocznie
   He swam dead ahead. (On popłynął prosto przed siebie.)
   I jumped dead in the middle of the pool. (Skoczyłem dokładnie na środek basenu.)
 8. squarely
  • centralnie, prosto
   He hit me squarely in the face. (On uderzył mnie prosto w twarz.)
   zobacz także: square
 9. straight on , straight ahead *
  • prosto (przed siebie)
   Go straight ahead. (Idź prosto przed siebie.)
 10. crudely
 11. square , **** , sq. (skrót)  
  zobacz także: squarely
 12. due ***  
  They're heading due west. (Oni zmierzają prosto na zachód.)
  Let's go due. (Pójdźmy prosto.)
 13. true *****
 14. forthrightly  
 15. straightforwardly
 16. simplistically
 17. bolt **
  • prosto, sztywno (np. siedzieć)
   He always sits bolt upright when he poses for photos. (On zawsze siedzi sztywno, kiedy pozuje do zdjęć.)
   The noble was sitting at the table bolt upright and ate his dinner in silence. (Szlachcic sztywno siedział przy stole i w ciszy jadł kolację.)
 18. austerely
 19. simpliciter
 20. semplice
 21. sheer **
 22. unaffectedly
 23. slap bang potocznie , slap potocznie
  • prosto (np. w coś)
 24. chastely
 25. spang
 26. straightway

powered by  eTutor logo