ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"prosto" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prosto" po polsku

prosto

przysłówek
 1. straight ***  
  Promise me you will go straight home. (Obiecaj mi, że pójdziesz prosto do domu.)
  Go straight and then turn right. (Idź prosto, a potem skręć w prawo.)
  Keep your back straight. (Trzymaj plecy prosto.)
 2. right ***** , także: r. ***
 3. directly ****
  • wprost, prosto
   She looked directly into my eyes. (Ona spojrzała mi prosto w oczy.)
   I need to go directly to school. (Muszę iść prosto do szkoły.)
   He told me that directly. (On powiedział mi to wprost.)
   link synonim: direct
 4. simply *****
  • prosto, wprost, nieskomplikowanie (np. wyrażać się)
   Simply speaking, this cannot even be called a "movie". (Mówiąc wprost, tego nie można nawet nazwać filmem.)
   Could you express your thoughts simply? (Czy mógłbyś wprost wyrażać swoje myśli?)
 5. upright *
 6. dead ****
  • dokładnie, prosto informal
   He swam dead ahead. (On popłynął prosto przed siebie.)
   I jumped dead in the middle of the pool. (Skoczyłem dokładnie na środek basenu.)
 7. squarely
  • centralnie, prosto
   He hit me squarely in the face. (On uderzył mnie prosto w twarz.)
   zobacz także: square
 8. straight on , straight ahead *
  • prosto (przed siebie)
   Go straight ahead. (Idź prosto przed siebie.)
 9. crudely
 10. square , **** , sq. (skrót)  
  zobacz także: squarely
 11. due ***  
  They're heading due west. (Oni zmierzają prosto na zachód.)
  Let's go due. (Pójdźmy prosto.)
 12. true *****
 13. forthrightly  
 14. straightforwardly
 15. simplistically
 16. bolt **
  • prosto, sztywno (np. siedzieć)
   He always sits bolt upright when he poses for photos. (On zawsze siedzi sztywno, kiedy pozuje do zdjęć.)
   The noble was sitting at the table bolt upright and ate his dinner in silence. (Szlachcic sztywno siedział przy stole i w ciszy jadł kolację.)
 17. austerely
 18. semplice
 19. sheer **
 20. unaffectedly
 21. slap bang informal , slap informal
  • prosto (np. w coś)
 22. chastely
 23. spang
 24. straightway

Powiązane zwroty — "prosto"

przymiotnik
prosty = easy +28 znaczeń
prostacki = common +4 znaczenia
czasownik
rzeczownik
prostota = simplicity , także: simpleness +1 znaczenie
prostak informal = yahoo +1 znaczenie
prosta = beeline +1 znaczenie
miecz (ruchomy płat nośny ograniczający dryf jednostki względem kursu przy wietrze innym, niż prosto z rufy) = sliding keel
inne
phrasal verb
idiom
przysłówek
inne

powered by  eTutor logo