Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"correct" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "correct" po angielsku

correct ***

przymiotnik
 1. poprawny, właściwy
  Is that correct? (Czy to jest poprawne?)
  He always gives correct answers. (On zawsze udziela prawidłowych odpowiedzi.)
  That is the correct answer! (To poprawna odpowiedź!)
  zobacz także: faultless, perfect, exact
 2. odpowiedni, słuszny
  You've made a correct decision. (Podjąłeś słuszną decyzję.)
  His behaviour was correct in this situation. (Jego zachowanie było odpowiednie w tej sytuacji.)
 3. bez zastrzeżeń, na miejscu (np. zachowanie)
  Even though he was in a completely new situation, his behaviour was correct. (Pomimo że był w zupełnie nowej sytuacji, jego zachowanie było na miejscu.)
  Your son's behaviour on the trip was correct. (Zachowanie twojego syna na wycieczce było bez zastrzeżeń.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. poprawiać, korygować [przechodni]
  If there are any mistakes, please correct them. (Jeśli są tam jakieś błędy, popraw je, proszę.)
  The teacher is correcting our English tests at the moment. (Nauczyciel poprawia nasze testy z angielskiego w tym momencie.)
  zobacz także: reform
 2. sprostować [przechodni]
  I need to correct this article, somebody gave me false information. (Muszę sprostować ten artykuł, ktoś dał mi nieprawdziwe informacje.)
  The journalist was asked to correct false information he had given. (Dziennikarz został poproszony o sprostowanie fałszywych informacji, które podał.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. poprawiać kogoś
  Please stop correcting me! (Proszę, przestań mnie poprawiać!)
  Correct me if I'm wrong, but six weeks seems to be enough time. (Popraw mnie, jeśli się mylę, ale sześć tygodni wydaje się być wystarczającą ilością czasu.)
czasownik
 1. poprawiać się

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "correct"

przysłówek
rzeczownik
inne
przymiotnik
kolokacje