KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"bez zastrzeżeń" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bez zastrzeżeń" po polsku

bez zastrzeżeń

przymiotnik
 1. correct ***
  • bez zastrzeżeń, na miejscu (np. zachowanie)
   Even though he was in a completely new situation, his behaviour was correct. (Pomimo że był w zupełnie nowej sytuacji, jego zachowanie było na miejscu.)
   Your son's behaviour on the trip was correct. (Zachowanie twojego syna na wycieczce było bez zastrzeżeń.)
przysłówek
 1. without question  
 2. uncritically
 3. unreservedly
 1. without reservation
 2. without reservations  
idiom
 1. hook, line, and sinker
  • całkowicie, bez zastrzeżeń (dosł. połknąwszy haczyk, żyłkę i ciężarek)

"bez zastrzeżeń" — Słownik kolokacji angielskich

 1. without przyimek + reservation rzeczownik = bez ograniczeń, bez zastrzeżeń
  Bardzo silna kolokacja

  If it is, then Congress should say so without reservation.

without question kolokacja
 1. without przyimek + question rzeczownik = bez zastrzeżeń
  Bardzo silna kolokacja

  Without question, the social needs of our city are great.

  Podobne kolokacje:
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez zastrzeżeń
 1. without przyimek + qualification rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Beyond doubt, without qualifications, the best one I ever did in all my years.

  Podobne kolokacje:
without reserve kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez zastrzeżeń
 1. without przyimek + reserve rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  But tell me without reserve what your name may be.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo