"na miejscu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na miejscu" po polsku

na miejscu

przysłówek
 1. in place ***
 2. on premises , także: on-premises
przymiotnik
 1. correct ***
  • bez zastrzeżeń, na miejscu (np. zachowanie)
   Even though he was in a completely new situation, his behaviour was correct. (Pomimo że był w zupełnie nowej sytuacji, jego zachowanie było na miejscu.)
   Your son's behaviour on the trip was correct. (Zachowanie twojego syna na wycieczce było bez zastrzeżeń.)
 2. well-timed
 3. seemly
 1. then and there , there and then , right then and there
 1. to eat in , for here
  • na miejscu (do zjedzenia na miejscu)
 2. in a spot
  • na miejscu (na liście)
 3. on the ground  
 4. on a spot  
idiom
 1. on the spot
przymiotnik
 1. in place ***
  • na swoim miejscu, stosowny
   Security is in place and you are clear to enter. (Ochrona jest na swoim miejscu i możecie swobodnie wejść do środka.)
   Everything in this house should be in place. (Wszystko w tym domu powinno być na swoim miejscu.)
idiom
 1. be out of line   informal
  Things I said were out of line, I'm sorry. (Rzeczy, które powiedziałem, były nie na miejscu, przepraszam.)
  His behaviour is out of line. (Jego zachowanie jest nie na miejscu.)
 1. if I were you

Powiązane zwroty — "na miejscu"

czasownik
móc (mieć pozwolenie na coś, np. na parkowanie w określonym miejscu) = can
odkładać (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) = replace
usiedzieć (na miejscu) = sit still
rzeczownik
rezydent (mieszkający na stałe w jakimś miejscu) = resident
phrasal verb
odkładać coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) = put something back , także: put back something
ukończyć wyścig (na określonym miejscu) = come in
przymiotnik
idiom
inne

"na miejscu" — Słownik kolokacji angielskich

for here kolokacja
 1. for przyimek + here przysłówek = na miejscu (do zjedzenia na miejscu)
  Silna kolokacja

  Obviously, the church has a lot to answer for here.

  Podobne kolokacje:
on premises kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the premises
 1. on przyimek + premise rzeczownik = na miejscu, na terenie
  Silna kolokacja

  Everyone else on the premises has turned up for a meeting.

  Podobne kolokacje:
on the premises kolokacja
 1. on przyimek + premise rzeczownik = na terenie, na miejscu
  Zwykła kolokacja

  Everyone else on the premises has turned up for a meeting.

  Podobne kolokacje:
on place kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. on przyimek + place rzeczownik
  Silna kolokacja

  When they were finally done tonight, their 49-day hold on first place was over.

  Podobne kolokacje:
on a spot kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the spot
 1. on przyimek + spot rzeczownik = na miejscu
  Zwykła kolokacja

  When I was in full control again everybody sat on her spot.

  Podobne kolokacje:
on the site kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. on przyimek + site rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  In the next two years, 18 families came to live on the site.

  Podobne kolokacje:
on the seat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. on przyimek + seat rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They found a little park and sat down on a seat.

  Podobne kolokacje:
in Place kolokacja
Popularniejsza odmiana: in place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. in przyimek + place rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Other companies had systems in place even before the law.

  Podobne kolokacje:
on a site kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the site
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. on przyimek + site rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  In the next two years, 18 families came to live on the site.

  Podobne kolokacje:
on a seat kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the seat
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. on przyimek + seat rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They found a little park and sat down on a seat.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo