Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"na miejscu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na miejscu" po polsku

na miejscu

obrazek do "to eat in" po polsku
przysłówek
 1. in place ***
 2. on premises , także: on-premises , także: on-prem , on the premises
przymiotnik
 1. correct ***
  • bez zastrzeżeń, na miejscu (np. zachowanie)
   Even though he was in a completely new situation, his behaviour was correct. (Pomimo że był w zupełnie nowej sytuacji, jego zachowanie było na miejscu.)
   Your son's behaviour on the trip was correct. (Zachowanie twojego syna na wycieczce było bez zastrzeżeń.)
 2. well-timed
 3. seemly
 1. then and there , there and then , right then and there
 2. on the scene , on-scene
  • na miejscu (np. jakiegoś wydarzenia)
   The press conference is in two hours. We must be the first on the scene. (Konferencja prasowa jest za dwie godziny. Musimy być pierwsi na miejscu zdarzenia.)
 1. to eat in , for here
  • na miejscu (do zjedzenia na miejscu)
 2. on the ground  
idiom
 1. on the spot
przymiotnik
 1. in place ***
  • na swoim miejscu, stosowny
   Security is in place and you are clear to enter. (Ochrona jest na swoim miejscu i możecie swobodnie wejść do środka.)
   Everything in this house should be in place. (Wszystko w tym domu powinno być na swoim miejscu.)
 1. in position , into position
idiom
 1. be out of line   potocznie
  Things I said were out of line, I'm sorry. (Rzeczy, które powiedziałem, były nie na miejscu, przepraszam.)
  His behaviour is out of line. (Jego zachowanie jest nie na miejscu.)

Powiązane zwroty — "na miejscu"

czasownik
móc (mieć pozwolenie na coś, np. na parkowanie w określonym miejscu) = can , can
odkładać (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) = replace
usiedzieć (na miejscu) = sit still
rzeczownik
rezydent (mieszkający na stałe w jakimś miejscu) = resident
phrasal verb
odkładać coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) = put something back , także: put back something
ukończyć wyścig (na określonym miejscu) = come in
przysłówek
w firmie (na miejscu, np. praca) = in house , in-house
przymiotnik
idiom
inne

"na miejscu" — Słownik kolokacji angielskich

for here kolokacja
 1. for przyimek + here przysłówek = na miejscu (do zjedzenia na miejscu)
  Silna kolokacja

  Obviously, the church has a lot to answer for here.

  Podobne kolokacje:
on premises kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the premises
 1. on przyimek + premise rzeczownik = na miejscu, na terenie
  Silna kolokacja

  Everyone else on the premises has turned up for a meeting.

  Podobne kolokacje:
on the premises kolokacja
 1. on przyimek + premise rzeczownik = na miejscu, na terenie
  Zwykła kolokacja

  Everyone else on the premises has turned up for a meeting.

  Podobne kolokacje:
on place kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. on przyimek + place rzeczownik
  Silna kolokacja

  When they were finally done tonight, their 49-day hold on first place was over.

  Podobne kolokacje:
on a spot kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the spot
 1. on przyimek + spot rzeczownik = na miejscu
  Zwykła kolokacja

  When I was in full control again everybody sat on her spot.

  Podobne kolokacje:
on the site kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. on przyimek + site rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  In the next two years, 18 families came to live on the site.

  Podobne kolokacje:
on the seat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. on przyimek + seat rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They found a little park and sat down on a seat.

  Podobne kolokacje:
in Place kolokacja
Popularniejsza odmiana: in place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. in przyimek + place rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Other companies had systems in place even before the law.

  Podobne kolokacje:
on a site kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the site
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. on przyimek + site rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  In the next two years, 18 families came to live on the site.

  Podobne kolokacje:
on a seat kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the seat
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na miejscu
 1. on przyimek + seat rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They found a little park and sat down on a seat.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo