KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"into place" — Słownik kolokacji angielskich

into place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do miejsca
  1. into przyimek + place rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So they wanted to move quickly into the new place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo