BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"odkładać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odkładać coś" po polsku

czasownik
 1. replace ****
  • odkładać (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) [przechodni]
   She replaced the receiver. (Ona odłożyła słuchawkę.)
   I replaced the necklace and left the shop. (Odłożyłem naszyjnik i wyszedłem ze sklepu.)
 2. stash *
  • odkładać (na później), gromadzić (np. pieniądze)
   The businessman stashed his earnings abroad. (Biznesmen gromadził swoje pieniądze za granicą.)
 3. reserve ***
 4. shelve
 5. adjourn
 6. shunt
 7. procrastinate
 8. reposit
 9. tarriance
phrasal verb
 1. put away
 2. set something aside  
 3. put something aside , także: put aside something
 4. put apart
rzeczownik
 1. store away , store , ****
  • odkładać, magazynować, przechowywać
   I'm going to store this money away and spend it when necessary. (Zamierzam odłożyć te pieniądze w bezpieczne miejsce i wydać, kiedy będzie to konieczne.)
   We store our merchandise in a safe place. (Przechowujemy nasze towary w bezpiecznym miejscu.)
   Could you store these boxes for me? (Czy mógłbyś przechować dla mnie te pudełka?)
   Store in a cool place. (Przechowywać w chłodnym miejscu.)

odkładać coś

phrasal verb
 1. put something by , także: put by something
  • odkładać coś, oszczędzać
   Clara put money by to buy a car. (Clara odkładała pieniądze, aby kupić samochód.)
 2. put something back , także: put back something
  • odkładać coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu)
   Put that book back on the shelf. (Odłóż tę książkę z powrotem na półkę.)
   Could you put your shoes back to the cabinet, please? (Czy mógłbyś odłożyć buty z powrotem do szafki?)
   link synonim: replace
 3. put something away , także: put away something
  • odkładać coś, chować
   Put that book away, will you? (Odłóż tamtą książkę, dobrze?)
   She's putting money away for her holidays. (Ona odkłada pieniądze na wakacje.)
   He put away his toys. (On odłożył swoje zabawki.)
 4. lay something aside , lay something by
idiom
 1. salt something away
czasownik
 1. place *****
  • umieścić, położyć, postawić, odłożyć [przechodni]
   Place the glass next to the plate. (Postaw szklankę obok talerza.)
   Where should I place the chairs? (Gdzie mam umieścić krzesła?)
   She carefully placed the book back in the drawer. (Ona ostrożnie odłożyła książkę z powrotem do szuflady.)
   link synonim: put
 2. delay ***
  • odłożyć, odwlec [przechodni/nieprzechodni]
   I really couldn't delay it any longer. (Naprawdę nie mogłem tego bardziej odwlekać.)
   You shouldn't delay a doctor's appointment. (Nie powinieneś odkładać wizyty u lekarza.)
 3. postpone , *
 4. abey
 5. daff
phrasal verb
 1. put something off , także: put off something
 2. sock something away

powered by  eTutor logo