"być na swoim miejscu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być na swoim miejscu" po polsku — Słownik angielsko-polski

być na swoim miejscu, być na miejscu

 1. be in place

być na swoim miejscu

czasownik
 1. be in position  
przysłówek
 1. in place ***
 2. on premises
przymiotnik
 1. correct ***
  • bez zastrzeżeń, na miejscu (np. zachowanie)
   Even though he was in a completely new situation, his behaviour was correct. (Pomimo że był w zupełnie nowej sytuacji, jego zachowanie było na miejscu.)
   Your son's behaviour on the trip was correct. (Zachowanie twojego syna na wycieczce było bez zastrzeżeń.)
 2. well-timed
 3. seemly
 1. then and there , there and then , right then and there
 1. to eat in , for here
 2. in a spot
 3. on the ground  
 4. on a spot  
idiom
 1. on the spot
przymiotnik
 1. in place ***
  • na swoim miejscu, stosowny
   Security is in place and you are clear to enter. (Ochrona jest na swoim miejscu i możecie swobodnie wejść do środka.)
   Everything in this house should be in place. (Wszystko w tym domu powinno być na swoim miejscu.)
idiom
 1. be out of line   informal
  Things I said were out of line, I'm sorry. (Rzeczy, które powiedziałem, były nie na miejscu, przepraszam.)
  His behaviour is out of line. (Jego zachowanie jest nie na miejscu.)
 1. if I were you