Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"come in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come in" po angielsku

come in ****

Free illustration: Welcome, Come In, Welcome Home - Free Image on ...
 1. wchodzić, wejść
  Come in! (Wejdź!)
  You can't come in yet. (Nie możesz jeszcze wejść.)
  link synonim: enter
phrasal verb
 1. przyjeżdżać, przylatywać (o autobusie, samolocie, itp.)
  When does your bus come in? (Kiedy przyjeżdża twój autobus?)
  Because of the poor weather, the plane will not come in. (Z powodu złej pogody, samolot nie przyleci.)
 2. być sprzedawanym (produkowanym w określonej formie)
  This particular armchair comes in five different colours. (Ten konkretny fotel jest produkowany w pięciu różnych kolorach.)
  Excuse me, do those shoes come in bigger sizes? (Przepraszam, czy te buty są sprzedawane w większych rozmiarach?)
 3. dołączać (np. do dyskusji)
  He came in our discussion and started an argument. (On dołączył do naszej dyskusji i rozpoczął kłótnię.)
  Come in our conversation and tell us what you think about this idea. (Dołącz do naszej rozmowy i powiedz nam, co myślisz o tym pomyśle.)
  If you want to, you can come in our debate. (Jeżeli chcesz, możesz się dołączyć do naszej debaty.)
 4. wchodzić w modę, stać się popularnym
  I'm sure long skirts will come in again! (Jestem pewny, że długie spódnice wejdą znowu w modę!)
  I remember when bell-bottoms were coming in. (Pamiętam, kiedy dzwony wchodziły w modę.)
 5. ukończyć wyścig (na określonym miejscu)
  He came in last. (On ukończył wyścig ostatni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. wchodzić w coś, angażować się w coś
  If you have enough money, you can come in my new company. (Jeśli masz wystarczającą ilość pieniędzy, możesz zaangażować się w moją nową firmę.)
  He came in this relationship and got hurt. (On zaangażował się w ten związek i został zraniony.)

"come in" — Słownik kolokacji angielskich

come in kolokacja
 1. come czasownik + in przyimek = wchodzić, wejść
  Bardzo silna kolokacja

  The last half of the million has come in a record 25 months.

  Podobne kolokacje:
 2. come czasownik + in przysłówek = wchodzić, wejść
  Luźna kolokacja

  They would come in soon and start asking him questions.

  Podobne kolokacje: