"enter" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "enter" po angielsku

enter ****

obrazek do "enter" po polsku
czasownik
 1. wchodzić, wchodzić do [przechodni/nieprzechodni]
  He entered the room. (On wszedł do pokoju.)
  Should they risk entering the cave? (Czy powinni ryzykować wejście do jaskini?)
  You can't enter the building without a pass. (Nie możesz wejść do budynku bez przepustki.)
  link synonim: come in
 2. wchodzić (w coś, np. kula w głowę) [przechodni]
  The bullet entered his chest and he bled out. (Kula weszła w jego klatkę piersiową i wykrwawił się.)
  The nail entered the wood easily. (Gwóźdź łatwo wszedł w drewno.)
 3. zaczynać pracować, zostać członkiem, dołączyć (w jakiejś firmie, organizacji) [przechodni/nieprzechodni]
  He entered my company last month. (On zaczął pracować w mojej firmie w zeszłym miesiącu.)
  He entered our organization last month but he's been our best member so far. (On zaczął pracować w naszej organizacji w zeszłym miesiącu, ale jak do tej pory jest naszym najlepszym członkiem.)
 4. zaczynać działać [przechodni]
  The sooner we enter, the better. (Im wcześniej zaczniemy działać, tym lepiej.)
  Let's enter before we grow old. (Zacznijmy działać zanim się zestarzejemy.)
 5. wprowadzać (dane do komputera) [przechodni]
  Enter the data into this online form. (Wprowadź dane do tego formularza online.)
  She entered the wrong password. (Ona wprowadziła złe hasło.)
 6. wchodzić do systemu (np. komputera) [przechodni/nieprzechodni]
  Hold on, let me enter the system. (Zaczekaj, pozwól mi wejść do systemu komputera.)
  His computer is protected with a password, I can't enter it. (Jego komputer jest chroniony hasłem, nie mogę wejść do systemu.)
 7. zapisywać, wpisywać (np. kod pocztowy) [przechodni]
  Please enter your area code. (Proszę wpisać swój kod pocztowy.)
  Enter your name and phone number to my notebook. (Wpisz swoje imię i numer telefonu do mojego zeszytu.)
 8. brać udział (np. w zawodach) [przechodni/nieprzechodni]
  He unexpectedly entered the race. (On niespodziewanie wziął udział w zawodach.)
  I didn't want to enter the competition. (Nie chciałem brać udziału w tych zawodach.)
 9. rozpoczynać (okres, kiedy coś się dzieje) [przechodni]
  We entered the time of crisis. (Rozpoczęliśmy kryzysowy okres.)
  My son is twelve, he enters his puberty. (Mój syn ma dwanaście lat, rozpoczyna okres dojrzewania.)
 10. pojawiać się (np. w głowie, w głosie) [przechodni]
  He entered my head out of nowhere. (On pojawił się w mojej głowie znikąd.)
  He entered my life and completely changed it. (On pojawił się w moim życiu i całkowicie je zmienił.)
 11. oświadczać, przyznawać oficjalnie [przechodni]
  He entered he lied. (On przyznał, że kłamał.)
  I officially enter I am a thief. (Oficjalnie przyznaję, iż jestem złodziejem.)
 12. mieć wpływ [przechodni]
  The demand enters the supply. (Popyt ma wpływ na podaż.)
  What you do now enters your future. (To, co zrobisz teraz, ma wpływ na twoją przyszłość.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

post ****
enter ****

czasownik
 1. zaksięgować, księgować [przechodni]
  Did you post the last expense? (Zaksięgowałaś ostatni wydatek?)
  When will the bank post my money? (Kiedy bank zaksięguje moje pieniądze?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zawrzeć umowę
  link synonim: contract

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

prefiks
 1. dotyczący jelita

Powiązane zwroty — "enter"

rzeczownik
entrance = wejście (do budynku) +4 znaczenia
breaking and entering , także: break and entry , B&E (skrót) , housebreaking = włamanie (zwykle z zamiarem kradzieży)
phrasal verb
czasownik
przymiotnik
idiom
inne
inne
kolokacje

podobne do "enter" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "enter" po polsku

rzeczownik
miekki koniec wiersza (w edytorze tekstowym, przejście do nowej linii bez użycia klawisza Enter) = soft return