14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"brać udział" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brać udział" po polsku — Słownik angielsko-polski

brać udział

 1. take part *  
  James took part in the tournament. (James wziął udział w turnieju.)
  Yesterday, I took part in a class debate. (Wczoraj wziąłem udział w klasowej debacie.)
  link synonim: participate
czasownik
 1. attend ****
  • brać udział, być obecnym, uczestniczyć (niekoniecznie w sposób aktywny np. w zajęciach w szkole, w spotkaniach) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Did you attend the lecture yesterday? (Byłeś wczoraj obecny na wykładzie?)
   I don't attend parent-teacher meetings. (Nie biorę udziału w wywiadówkach.)
   How many people attended the meeting? (Ilu ludzi uczestniczyło w spotkaniu?)
   Is attending business dinners one of your duties? (Czy uczestnictwo w kolacjach biznesowych to jeden z twoich obowiązków?)
   I was invited to attend a very interesting conference in Rome. (Zostałem zaproszony by uczestniczyć w bardzo interesującej konferencji w Rzymie.)
 2. run *****
  • brać udział (w biegu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I'm running a marathon next week. (W przyszłym tygodniu biorę udział w maratonie.)
   She wanted to run the marathon but she broke her leg. (Ona chciała wziąć udział w maratonie, ale złamała nogę.)
 3. participate ***
  • uczestniczyć (aktywnie), brać udział formal [INTRANSITIVE]
   Did you participate in the competition? (Czy brałeś udział w zawodach?)
   He participated in my lecture so he passed the exam really well. (Uczestniczył aktywnie w moim wykładzie, więc bardzo dobrze zdał egzamin.)
   link synonimy: partake, take part
 4. enter ****
  • brać udział (np. w zawodach) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He unexpectedly entered the race. (On niespodziewanie wziął udział w zawodach.)
   I didn't want to enter the competition. (Nie chciałem brać udziału w tych zawodach.)
 5. partake formal , partake of something

Powiązane zwroty — "brać udział"

rzeczownik
wyjście (gdy ktoś przestaje brać w czymś udział, np. dlatego, że został pokonany przez rywali) = exit
czasownik
phrasal verb
inne

"brać udział" — Słownik kolokacji angielskich

take part kolokacja
 1. take czasownik + part rzeczownik = brać udział
  Bardzo silna kolokacja

  You have to take the inside or the outside part.

  Podobne kolokacje:
join in kolokacja
 1. join czasownik + in przyimek = brać udział
  Bardzo silna kolokacja

  She first joined the team in 2005 as its second.

  Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!