BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"participate in something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "participate in something" po angielsku

participate in something ***

czasownik
  1. brać w czymś udział oficjalnie
    to take part in something, to be involved in doing something
    Everyone in the class is expected to participate actively in these discussions. (Od każdego w klasie oczekuje się aktywnego udziału w tych dyskusjach.)
    Members are obliged to participate in costs. (Członkowie są zobligowani do brania udziału w kosztach.)

powered by  eTutor logo