BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"take part in something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "take part in something" po angielsku

take part in something

czasownik
  1. brać w czymś udział
    About 300 people took part in the protest. (Około 300 osób wzięło udział w proteście.)
    One of my duties is to take part in business meetings. (Jednym z moich obowiązków jest brać udział w spotkaniach biznesowych.)

powered by  eTutor logo