KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"exit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "exit" po angielsku

exit , **

obrazek do "exit" po polsku Main Exit meets Loveland Road (Exit
rzeczownik
 1. wyjście (z budynku) [policzalny]
  This staircase leads directly to the exit. (Ta klatka schodowa prowadzi bezpośrednio do wyjścia.)
  Where is the emergency exit? (Gdzie jest wyjście awaryjne?)
 2. wyjście (gdy ktoś skądś wychodzi) [tylko liczba pojedyncza]
  She made a quick exit when she saw him approaching. (Ona szybko wyszła, gdy zobaczyła, że on nadchodzi.)
  I didn't notice his exit, I must have been in the kitchen. (Nie zauważyłem jego wyjścia, musiałem być w kuchni.)
  Her exit ruined my mood, I wanted to spend more time with her. (Jej wyjście zepsuło mi nastrój, chciałem spędzić z nią więcej czasu.)
 3. wyjazd, zjazd (np. z autostrady, drogi ekspresowej) [policzalny]
  I'm on the Jersey Turnpike, exit 10. (Jestem na płatnej autostradzie Jersey, zjazd numer 10.)
  We missed our exit - now we'll get lost. (Przegapiliśmy nasz zjazd - teraz się zgubimy.)
 4. wyjazd (z budynku) [policzalny]
  He started his car and made his way to the exit. (On uruchomił swój samochód i odjechał w stronę wyjazdu.)
  This building is so big that I can't find the exit. (Ten budynek jest tak duży, że nie mogę znaleźć wyjazdu.)
 5. wyeliminowanie, wyjście (gdy ktoś przestaje brać w czymś udział, np. dlatego, że został pokonany przez rywali) [tylko liczba pojedyncza]
  zobacz także: departure
 6. stowarzyszenie skupiające zwolenników eutanazji British English
  She admitted she is a member of an exit. (Ona przyznała, że jest członkiem stowarzyszenia skupiającego zwolenników eutanazji.)
czasownik
 1. wychodzić (opuścić jakieś miejsce) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
  She quickly exited the building. (Ona szybko wyszła z budynku.)
  She had to exit the room because she wasn't feeling good. (Musiała opuścić pokój, bo nie czuła się dobrze.)
 2. wychodzić z programu komputerowego [przechodni/nieprzechodni]
  You need to exit all the applications to continue. (Musisz wyjść ze wszystkich programów, żeby kontynuować.)
  Click the cross in the top right corner to exit. (Kliknij krzyżyk w prawym górnym rogu, aby wyjść.)
 3. schodzić ze sceny (w teatrze) [przechodni/nieprzechodni]
  Macbeth exits the stage. (Makbet schodzi ze sceny.)
  One of the actresses discreetly exited the scene. (Jedna z aktorek dyskretnie zeszła ze sceny.)
przymiotnik
 1. wyjściowy (np. drzwi)
  The exit doors are this way. (Do drzwi wyjściowych należy iść w tamtą stronę.)
  He parked his car in front of the exit gate. (On zaparkował swój samochód przed bramą wyjściową.)
 2. wyjazdowy (dot. np. wyjazdu z budynku)
  This is an exit lane. (To jest pas do wyjazdu.)
  The exit gate is closed. (Brama wyjazdowa jest zamknięta.)
 3. wylotowy
  This looks like an exit wound. (To wygląda na ranę wylotową.)

Powiązane zwroty — "exit"

rzeczownik
kolokacje

podobne do "exit" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "exit" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo