"wyjść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyjść" po polsku — Słownik angielsko-polski

wyjść

phrasal verb
 1. get away **
  • odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
   I need to get away from this meeting, it's too boring. (Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt nudne.)
   I had to get away from the lecture because I wasn't feeling good. (Musiałem wyjść z wykładu, bo nie czułem się dobrze.)
 2. walk out **
  • wyjść, wychodzić
   You could just walk out of here and go home. (Możesz po prostu wyjść stąd i pójść do domu.)
   She quietly walked out of the kitchen when she saw them kissing. (Ona po cichu wyszła z kuchni, kiedy zobaczyła ich całujących się.)
 3. come out ****
  • wyjść (o zdjęciu, na zdjęciu)
   Your photograph came out really pretty! (Twoje zdjęcie wyszło naprawdę ładnie!)
   Your sister came out really good in this photo. (Twoja siostra naprawdę dobrze wyszła na tym zdjęciu.)
  • wyjść, brzmieć (np. źle)
   This came out wrong. (To zabrzmiało źle.)
   Your words came out dirty. (Twoje słowa zabrzmiały sprośnie.)
 4. head out *
 5. peek out
 6. come off **
czasownik
 1. be off **
  • odejść, wyjść, odjechać
   "Is Peter here?" "No, he's off to school." ("Czy jest tu Peter?" "Nie, wyszedł do szkoły.")
 2. quit ***
 3. blow through
 4. egress
 5. congee
idiom
 1. waltz off  
 2. hit the road informal , hit the trail informal
rzeczownik
 1. make an exit  
czasownik
 1. leave *****
 2. look *****
  • wychodzić (o oknie, np. na piękny widok) [INTRANSITIVE]
   The window was looking at the beach. (Okno wychodziło na plażę.)
   The windows of this old house look into the garden. (Okna tego starego domu wychodzą na ogród.)
 3. exit , **
  • wychodzić (opuścić jakieś miejsce) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She quickly exited the building. (Ona szybko wyszła z budynku.)
   She had to exit the room because she wasn't feeling good. (Musiała opuścić pokój, bo nie czuła się dobrze.)
 4. emerge ***
 5. turn your hand to doing something
 6. make tracks
phrasal verb
 1. go out ****
 2. get out ****
 3. go ahead ***
 4. come on *** , także: c'mon informal
 5. push along
 6. give onto something , give on to something
idiom
 1. sling one's hook
Main Exit ticketing gate, AREX Incheon
rzeczownik
 1. exit , **
  • wyjście (z budynku) [COUNTABLE]
   This staircase leads directly to the exit. (Ta klatka schodowa prowadzi bezpośrednio do wyjścia.)
   Where is the emergency exit? (Gdzie jest wyjście awaryjne?)
  • wyjście (gdy ktoś skądś wychodzi) [SINGULAR]
   She made a quick exit when she saw him approaching. (Ona szybko wyszła, gdy zobaczyła, że on nadchodzi.)
   I didn't notice his exit, I must have been in the kitchen. (Nie zauważyłem jego wyjścia, musiałem być w kuchni.)
   Her exit ruined my mood, I wanted to spend more time with her. (Jej wyjście zepsuło mi nastrój, chciałem spędzić z nią więcej czasu.)
  • wyeliminowanie, wyjście (gdy ktoś przestaje brać w czymś udział, np. dlatego, że został pokonany przez rywali) [SINGULAR]
   zobacz także: departure
 2. gate **
  • bramka, wyjście (np. na lotnisku) [COUNTABLE]
   My family waited for me at the gate. (Moja rodzina czekała na mnie przy bramce.)
   Only passengers with tickets are allowed past the gate. (Tylko pasażerowie z biletami są przepuszczani za bramkę.)
   No sharp objects can be carried through the gate. (Żadne ostre przedmioty nie mogą być przeniesione przez bramkę.)
 3. output **
 4. going
 5. the way out
  • wyjście, droga do wyjścia
   One of us has got to find the way out. (Ktoś z nas musi znaleźć wyjście.)
   Could you tell me the way out of this building? (Czy mogłabyś wskazać mi wyjście z tego budynku?)
 6. egress
 7. congeeing
 8. egression
 9. emersion
 10. way out **
  • wyjście (np. z jakiejś sytuacji)
   Don't worry, together we'll find a way out of this situation. (Nie martw się, razem znajdziemy wyjście z tej sytuacji.)
   I can find a way out of every problem. (Znajdę wyjście z każdego problemu.)

Powiązane zwroty — "wyjść"

czasownik
phrasal verb
inne
inne
przepraszam (grzecznościowe, gdy chcemy oznajmić, że musimy wyjść) = excuse me , także: 'scuse me informal , także: 'scuse informal
rzeczownik
idiom

"wyjść" — Słownik kolokacji angielskich

blow through kolokacja
 1. blow czasownik + through przyimek = wyjść, zwijać się, zawinąć się (uciec)
  Bardzo silna kolokacja

  First a wind came out of the north and blew through the town.

  Podobne kolokacje:
get away kolokacja
 1. get czasownik + away przysłówek = odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
  Bardzo silna kolokacja

  Perhaps she was the only one who had got away?

  Podobne kolokacje:
head out kolokacja
 1. head czasownik + out particle = wyjść, wyruszyć (gdzieś)
  Bardzo silna kolokacja

  Soon they were ready to head out again into the night.

  Podobne kolokacje: