"gate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gate" po angielsku — Słownik polsko-angielski

gate **

obrazek do "gate" po polsku ticketing gate, AREX Incheon
rzeczownik
 1. brama, furtka [COUNTABLE]
  The gate was open. (Brama była otwarta.)
  I can meet you at the gate. (Mogę spotkać się z tobą przy bramie.)
  Close the gate behind you. (Zamknij za sobą bramę.)
 2. bramka, wyjście (na lotnisku) [COUNTABLE]
  My family waited for me at the gate. (Moja rodzina czekała na mnie przy bramce.)
  Only passengers with tickets are allowed past the gate. (Tylko pasażerowie z biletami są przepuszczani za bramkę.)
  No sharp objects can be carried through the gate. (Żadne ostre przedmioty nie mogą być przeniesione przez bramkę.)
 3. używane z nazwą miejsca lub osoby zamieszanej w aferę (np. Watergate) [COUNTABLE]
  Everyone knows about the Monicagate. (Wszyscy wiedzą o aferze z Monicą Lewinsky.)
 4. widownia meczu sportowego British English [COUNTABLE]
 5. gęba, ryło, papa slang
  Shut your gate or I'll hit you. (Zamknij papę albo ci przywalę.)
  Will you finally shut your gate? (Czy zamkniesz w końcu gębę?)
  Say that again and I'll hit you in the gate! (Powiedz to jeszcze raz a przywalę ci w gębę!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zakazać opuszczania terenu szkoły (np. nieposłusznemu uczniowi) British English
  We should gate Peter, he's too naughty. (Powinniśmy zakazać Peterowi opuszczania terenu szkoły, jest zbyt niesforny.)
  The teacher gated my son because he didn't do his homework. (Nauczyciel zakazał opuszczania terenu szkoły mojemu synowi, bo nie odrobił pracy domowej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wpływy ze sprzedaży biletów na wydarzenie sportowe
  The highest gate money in this pre-war era was 600 000 francs in Paris in 1903. (Najwyższym wpływem ze sprzedaży biletów w tym okresie przedwojennym było 600 tysięcy franków w Paryżu w 1903 roku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. zostać wylanym z pracy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. bramka NOT

podobne do "gate" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gate" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik