ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bariera" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bariera" po polsku

bariera

rzeczownik
 1. obstacle **
  • przeszkoda, bariera [policzalny]
   We've overcome all obstacles. (Pokonaliśmy wszystkie przeszkody.)
   His attitude towards me is a big obstacle. (Jego nastawienie do mnie jest dużą przeszkodą.)
   We encountered another obstacle. (Napotkaliśmy kolejną przeszkodę.)
   zobacz także: problem
 2. barrier **
  • bariera, przeszkoda [policzalny]
   They seemed to be experiencing a language barrier. (Oni wydawali się doświadczać bariery językowej.)
   Their attempt to reduce trade barriers was unsuccessful. (Ich próba zredukowania barier handlowych nie odniosła sukcesu.)
 3. hindrance
 4. parapet
 5. bar ****
  • szlaban, rogatka, zapora, bariera [policzalny]
   If you see a bar going down, you should stop the car. (Gdy widzisz, że rogatka się zamyka, to powinieneś zatrzymać samochód.)
   I couldn't cross the road. There was a bar. (Nie mogłem przejechać przez drogę. Tam był szlaban.)
   link synonim: barrier
 6. boom barrier , boom gate

powered by  eTutor logo