KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"wyjście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyjście" po polsku — Słownik angielsko-polski

wyjście

Main Exit ticketing gate, AREX Incheon
rzeczownik
 1. exit , **
  • wyjście (z budynku) [COUNTABLE]
   This staircase leads directly to the exit. (Ta klatka schodowa prowadzi bezpośrednio do wyjścia.)
   Where is the emergency exit? (Gdzie jest wyjście awaryjne?)
  • wyjście (gdy ktoś skądś wychodzi) [SINGULAR]
   She made a quick exit when she saw him approaching. (Ona szybko wyszła, gdy zobaczyła, że on nadchodzi.)
   I didn't notice his exit, I must have been in the kitchen. (Nie zauważyłem jego wyjścia, musiałem być w kuchni.)
   Her exit ruined my mood, I wanted to spend more time with her. (Jej wyjście zepsuło mi nastrój, chciałem spędzić z nią więcej czasu.)
  • wyeliminowanie, wyjście (gdy ktoś przestaje brać w czymś udział, np. dlatego, że został pokonany przez rywali) [SINGULAR]
   zobacz także: departure
 2. gate **
  • bramka, wyjście (np. na lotnisku) [COUNTABLE]
   My family waited for me at the gate. (Moja rodzina czekała na mnie przy bramce.)
   Only passengers with tickets are allowed past the gate. (Tylko pasażerowie z biletami są przepuszczani za bramkę.)
   No sharp objects can be carried through the gate. (Żadne ostre przedmioty nie mogą być przeniesione przez bramkę.)
 3. output **
 4. going
  • wyjście, odejście, odjazd [UNCOUNTABLE]
   The going is at 8 a.m., so make sure you're there on time. (Odjazd jest o 8 rano, więc upewnij się, że będziesz na czas.)
 5. the way out
  • wyjście, droga do wyjścia
   One of us has got to find the way out. (Ktoś z nas musi znaleźć wyjście.)
   Could you tell me the way out of this building? (Czy mogłabyś wskazać mi wyjście z tego budynku?)
 6. egress
 7. egression
 8. congeeing
 9. emersion
 10. way out **
  • wyjście (np. z jakiejś sytuacji)
   Don't worry, together we'll find a way out of this situation. (Nie martw się, razem znajdziemy wyjście z tej sytuacji.)
   I can find a way out of every problem. (Znajdę wyjście z każdego problemu.)
czasownik
 1. leave *****
 2. look *****
  • wychodzić (o oknie, np. na piękny widok) [INTRANSITIVE]
   The window was looking at the beach. (Okno wychodziło na plażę.)
   The windows of this old house look into the garden. (Okna tego starego domu wychodzą na ogród.)
 3. exit , **
  • wychodzić (opuścić jakieś miejsce) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She quickly exited the building. (Ona szybko wyszła z budynku.)
   She had to exit the room because she wasn't feeling good. (Musiała opuścić pokój, bo nie czuła się dobrze.)
 4. emerge ***
 5. turn your hand to doing something
 6. make tracks
phrasal verb
 1. go out ****
 2. get out ****
 3. go ahead ***
 4. come on *** , także: c'mon informal
 5. push along
 6. give onto something , give on to something
idiom
 1. sling one's hook
phrasal verb
 1. get away **
  • odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
   I need to get away from this meeting, it's too boring. (Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt nudne.)
   I had to get away from the lecture because I wasn't feeling good. (Musiałem wyjść z wykładu, bo nie czułem się dobrze.)
 2. walk out **
  • wyjść, wychodzić
   You could just walk out of here and go home. (Możesz po prostu wyjść stąd i pójść do domu.)
   She quietly walked out of the kitchen when she saw them kissing. (Ona po cichu wyszła z kuchni, kiedy zobaczyła ich całujących się.)
 3. come out ****
 4. head out *
 5. peek out
 6. come off **
czasownik
 1. be off **
 2. quit ***
 3. blow through
 4. egress
 5. congee
idiom
 1. waltz off  
 2. hit the road informal , także: hit the trail informal
rzeczownik
 1. make an exit  

Powiązane zwroty — "wyjście"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
przymiotnik
boczny (np. wyjście) = side
idiom
przysłówek
z prawej strony (np. wyjście w teatrze) = stage right
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!