"zabierać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabierać się" po polsku

zabierać się

czasownik
 1. proceed , **
phrasal verb
 1. string along
 2. push along
obrazek do "take" po polsku
czasownik
 1. take *****
  • brać, zabierać [przechodni]
   Take my hand and say that you love me. (Weź mnie za rękę i powiedz, że mnie kochasz.)
   I'll take the dog for a walk. (Wezmę psa na spacer.)
   Did you take an umbrella? (Czy wziąłeś parasolkę?)
  • zabierać, podwozić (np. kogoś do domu) [przechodni]
  • zabierać, przekładać gdzie indziej (np. książkę ze stołu) [przechodni]
   Take your hands off me! (Zabieraj ręce ode mnie!)
   przeciwieństwo: bring
  • wymagać (gdy coś wymaga czasu, wysiłku, itp.), zabierać, zajmować
   It shouldn't take you more than a few minutes. (To nie powinno ci zabrać więcej niż kilka minut.)
   It will take a plumber to fix it. (Potrzeba będzie hydraulika, aby to naprawić.)
   How much time does it take to shave a really long beard? (Ile czasu zajmuje zgolenie bardzo długiej brody?)
   link synonim: require
  • pasować (np. o rozmiarze buta), zabierać (np. o pojemności windy) [przechodni]
   This car takes only unleaded petrol. (To auto jeździ tylko na benzynę bezołowiową.)
   What size shoe does he take? (Jaki on ma rozmiar buta?)
   The lift takes a maximum of 8 people. (Winda zabiera maksymalnie 8 osób.)
  • podnosić, zabierać (np. na szczyty) [przechodni]
 2. strip ***
  • zabierać, złupić [przechodni]
   The thieves stripped me of all valuables. (Złodzieje zabrali mi wszystkie kosztowności.)
   The castle was stripped during the war. (Zamek został złupiony podczas wojny.)
 3. claim *****
 4. carry away
 5. hog *
phrasal verb
 1. take away **
 2. strip away
 3. haul off
  • usuwać, oczyszczać, zabierać (np. zbędne przedmioty, stare graty) potocznie
   If you would haul off all this rubbish, you would have so much more space. (Gdybyś usunął te wszystkie śmieci, miałbyś o wiele więcej miejsca.)
czasownik
 1. whip **
  • zabrać, wyrwać [przechodni]
   She whipped my phone off my hands. (Ona wyrwała mi z rąk mój telefon.)
   He tried to whip my phone from my hand but he didn't manage. (Próbował zabrać mi telefon z ręki ale mu się nie udało.)
   The policeman whipped my ID. (Policjant wyrwał mi dowód osobisty.)
 2. snatch *
phrasal verb
 1. take somebody out * , także: take out somebody **
 2. cart somebody off
phrasal verb
 1. take something away , także: take away something **  
  He told a stupid joke and took away my appetite. (On powiedział głupi żart i zabrał mi apetyt.)
  They took away my freedom! (Oni zabrali moją wolność!)
  The father took away the knife from the son. (Ojciec zabrał nóż synowi.)

Powiązane zwroty — "zabierać się"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
inne
przymiotnik
idiom

"zabierać się" — Słownik kolokacji angielskich

push along kolokacja
 1. push czasownik + along przyimek = wychodzić, zabierać się
  Bardzo silna kolokacja

  She pushed further along the wall until the table was beyond Brogg*s reach.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo