"przyłączyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyłączyć się" po polsku

przyłączyć się BrE

phrasal verb
 1. string along
 2. muck in    BrE potocznie
czasownik
 1. join *****
  • przyłączać się (np. do tłumu) [przechodni/nieprzechodni]
   More people joined the protesters at the city square. (Więcej ludzi przyłączyło się do protestujących na rynku.)
   I joined the strike of the workers. (Przyłączyłam się do strajku pracowników.)
Are You Connecting With Your Child? | Dads Talking
czasownik
 1. connect ***
 2. incorporate ***
 3. attach ***
  • załączać, przyłączać, dołączać (np. pliki komputerowe lub dokumenty) [przechodni]
   to enclose a document to a letter or e-mail
   I attached some pictures to this e-mail. (Załączyłam kilka zdjęć do tego e-maila.)
   My secretary attached some documents to the file. (Moja sekretarka dołączyła kilka dokumentów do kartoteki.)
   The reports were attached to the previous email. (Raporty zostały dołączone do poprzedniego maila.)
 4. affiliate * , filiate
  • przyłączać, stowarzyszać
   We tried to be objective and not to affiliate ourselves with an opinion. (Staraliśmy się być obiektywni i nie przyłączać się do żadnego stanowiska.)
 5. mingle *
 6. incorpse
phrasal verb
 1. plumb something in

powered by  eTutor logo