"zabrać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabrać" po polsku

zabrać

czasownik
 1. whip **
  • zabrać, wyrwać [TRANSITIVE]
   She whipped my phone off my hands. (Ona wyrwała mi z rąk mój telefon.)
   He tried to whip my phone from my hand but he didn't manage. (Próbował zabrać mi telefon z ręki ale mu się nie udało.)
   The policeman whipped my ID. (Policjant wyrwał mi dowód osobisty.)
 2. snatch *
 3. bereave
phrasal verb
 1. take somebody out * , także: take out somebody **
 2. cart somebody off
czasownik
 1. take *****
  • brać, zabierać [TRANSITIVE]
   Take my hand and say that you love me. (Weź mnie za rękę i powiedz, że mnie kochasz.)
   I'll take the dog for a walk. (Wezmę psa na spacer.)
   Did you take an umbrella? (Czy wziąłeś parasolkę?)
 2. strip ***
  • zabierać, złupić [TRANSITIVE]
   The thieves stripped me of all valuables. (Złodzieje zabrali mi wszystkie kosztowności.)
   The castle was stripped during the war. (Zamek został złupiony podczas wojny.)
 3. claim *****
 4. carry away
 5. hog *
phrasal verb
 1. take away **
 2. strip away
 3. haul off
  • usuwać, oczyszczać, zabierać (np. zbędne przedmioty, stare graty) informal
   If you would haul off all this rubbish, you would have so much more space. (Gdybyś usunął te wszystkie śmieci, miałbyś o wiele więcej miejsca.)
phrasal verb
 1. take something away , także: take away something **  
  He told a stupid joke and took away my appetite. (On powiedział głupi żart i zabrał mi apetyt.)
  They took away my freedom! (Oni zabrali moją wolność!)
  The father took away the knife from the son. (Ojciec zabrał nóż synowi.)

Powiązane zwroty — "zabrać"

czasownik
rzeczownik
brać = tribe +1 znaczenie
przydział (np. bagażu, który można zabrać ze sobą) = allowance
zabieranie = claiming +1 znaczenie
phrasal verb
idiom
przymiotnik
inne

powered by  eTutor logo