"unieść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "unieść" po polsku

unieść

czasownik
 1. carry away
phrasal verb
 1. sway up
obrazek do "lift" po polsku
czasownik
 1. lift **** , lift up
 2. wash ***
 3. raise *****
  • unosić (np. wzrok, brwi) [przechodni]
   She raised her eyebrows at the news. (Ona uniosła swoje brwi słysząc te wiadomości.)
   I raised my eyebrows in surprise. (Uniosłam brwi w zdumieniu.)
 4. suspend **
 5. plume
czasownik
 1. poise *
obrazek do "float" po polsku
czasownik
 1. float , **
  • unosić się (na wodzie) [nieprzechodni]
   He was floating on the surface of the water. (On unosił się na powierzchni wody.)
   Stones don't float, they sink. (Kamienie nie unoszą się na wodzie, one toną.)
   I'm tired, I can't swim, I have to float for a moment. (Zmęczyłem się, nie mogę płynąć, muszę przez chwilę pounosić się na wodzie.)
   link synonim: drift
   przeciwieństwo: sink
 2. lift ****
  • znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [nieprzechodni]
   When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
   You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 3. hover **
 4. rear *** , rear up
 5. drift **
  • odpływać, unosić się, dryfować (np. o uwadze, o myślach)
   I suddenly felt like my life drifts in front my eyes. (Nagle poczułem, że moje życie dryfuje mi przed oczami.)
 6. rise *****
  • unosić się (o głosie) [nieprzechodni]
   His voice rose when he noticed that I didn't listen to him. (Jego głos uniósł się, kiedy zauważył, że go nie słuchałam.)
 7. waft
 8. bounce **
  • falować, unosić się (np. włosy, pierś) [nieprzechodni]
   Her breasts bounced as she was walking towards me. (Jej piersi falowały, kiedy szła w moją stronę.)
   You look great when your hair bounces. (Wyglądasz świetnie, kiedy twoje włosy falują.)
phrasal verb
 1. rise up *
 2. ride up
  • unosić się, podnosić się
   Her skirt was riding up with wind. (Jej spódniczka unosiła się wraz z wiatrem.)
   The balloon rode up and it disappeared from sight. (Balon się uniósł i straciliśmy go z oczu.)
 1. furl upwards  
phrasal verb
 1. fly up
czasownik
 1. bridle

"unieść" — Słownik kolokacji angielskich

carry away kolokacja
Popularniejsza odmiana: carried away
 1. carry czasownik + away przysłówek = porwać, unieść, zabierać
  Bardzo silna kolokacja

  Got carried away by having someone to talk to for a bit.

powered by  eTutor logo