BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przynieść coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przynieść coś" po polsku

phrasal verb
 1. get somebody something *****  
  Can you get me a stapler? (Czy możesz przynieść mi zszywacz?)
  I'll get you some water. (Przyniosę ci trochę wody.)
czasownik
 1. fetch *
  • przynieść (pójść po coś lub kogoś i wrócić) [przechodni]
   He fetched the dictionary. (On poszedł i przyniósł słownik.)
   I'll fetch a chair. (Pójdę po krzesło.)
   We can fetch it later. (Możemy pójść po to później.)
 2. jinx
 3. fet

przynieść coś

phrasal verb
 1. bring something forth , także: bring forth something
czasownik
 1. bring *****
  • przynosić, przywozić [przechodni]
   I brought you some clothes. (Przyniosłem ci trochę ubrań.)
   Could you bring me some more wine? (Czy mógłbyś przynieść mi trochę więcej wina?)
   Remember to bring plastic cups. (Pamiętaj, żeby przynieść plastikowe kubki.)
   She'll bring your book on Sunday. (Ona przyniesie ci książkę w niedzielę.)
   link synonim: get
   przeciwieństwo: take
 2. get *****
  • przynosić (gdy idziemy gdzieś, żeby coś przynieść) [przechodni]
   Go to the kitchen and get another spoon. (Idź do kuchni i przynieś jeszcze jedną łyżkę.)
   Can you get me my mobile phone? (Czy możesz przynieść mi mój telefon komórkowy?)
   I will get you your book next time. (Przyniosę ci twoją książkę następnym razem.)
   link synonim: bring
 3. return , *****
  • przynosić, generować (zyski) [przechodni]
   We expect this investment to return a profit. (Oczekujemy, że ta inwestycja przyniesie zyski.)
   This exchange should return a profit. (Ta wymiana powinna przynieść zyski.)
 4. yield ***
 5. see *****
  • przynosić (np. jakieś wydarzenia, nowiny) [przechodni]
   I'm seeing good and bad news. (Przynoszę dobre i złe wieści.)
   Who wants to see that news to them? (Kto chce im przynieść tę wiadomość?)
 6. hold , *****
  • przynosić (przyszłość) oficjalnie [przechodni]
   Can you tell what future will hold for me? (Czy możesz mi powiedzieć, co przyniesie mi przyszłość?)
   The future holds great things for you. (Przyszłość przyniesie ci wspaniałe rzeczy.)
phrasal verb
 1. turn over something *
 2. bring something in * , także: bring in something **
 3. bust out something , bust something out
 4. pick something up , pick up something ****

powered by  eTutor logo