Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"get something back" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get something back" po angielsku

get something back * , także: get back something ***

phrasal verb
 1. dostać coś z powrotem, odzyskać coś
  If you lend it to him, you'll never get it back. (Jeśli mu to pożyczysz, nigdy nie dostaniesz tego z powrotem.)
  She got her money back. (Ona odzyskała swoje pieniądze.)
  Let me know when you get it back. (Daj mi znać, jak dostaniesz to z powrotem.)
 2. odnieść coś (z powrotem)
phrasal verb
 1. wrócić (do danego miejsca), cofać się
  I'm not going to be here when you get back. (Nie będzie mnie tutaj, kiedy wrócisz.)
  I got back to the first chapter of the book. (Wróciłem do pierwszego rozdziału książki.)
 2. wrócić, powrócić (do wcześniej wykonywanej czynności), zrobić ponownie
  I will get back to cleaning later. (Wrócę do sprzątania później.)
  Get back to work. (Wracaj do pracy.)
 3. wrócić do poprzedniego stanu
  Can our relationship get back? I want to be your friend again. (Czy nasz związek może wrócić do poprzedniego stanu? Chcę znów być twoim przyjacielem.)
  I changed the colour of my hair but now I want it to come back. (Zmieniłem kolor moich włosów, ale teraz chcę, żeby wróciły do poprzedniego stanu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "back" po polsku obrazek do "back" po polsku Back Pain And Mitral Valve obrazek do "back" po polsku
przysłówek
 1. z powrotem
  Put that book back on the shelf. (Odłóż tę książkę z powrotem na półkę.)
  We heard our friends come back. (Usłyszeliśmy, jak nasi znajomi wracali.)
  I'll be back in a couple of hours. (Będę z powrotem za kilka godzin.)
 2. wstecz, temu (np. "to zdarzyło się 5 lat temu"), wtedy
  It happened almost ten years back, I don't remember. (To zdarzyło się prawie dziesięć lat temu, nie pamiętam.)
  Looking back, my childhood was awful. (Patrząc wstecz, to moje dzieciństwo było okropne.)
 3. na odległość, z dala
  A restraining order will keep him back. (Sądowy zakaz zbliżania się będzie go trzymał z dala.)
 4. temu (o odległości)
  You should've turned left two junctions back. (Powinieneś skręcić w lewo dwa skrzyżowania temu.)
przymiotnik
 1. tylny
  She asked me to leave by the back door. (Ona poprosiła mnie, żebym wyszedł tylnymi drzwiami.)
  People in the back rows were not able to hear anything. (Ludzie z tylnych rzędów nie byli w stanie czegokolwiek usłyszeć.)
  The back wheel has to be fixed. (Tylne koło musi zostać naprawione.)
 2. zaległy (np. czynsz)
  I really have to pay the back rent. (Naprawdę muszę zapłacić zaległy czynsz.)
rzeczownik
 1. tył, tylna część [tylko liczba pojedyncza]
  Look at the back of the drawer. (Popatrz z tyłu szuflady.)
  They have a garden at the back of the house. (Oni mają ogród z tyłu domu.)
  link synonim: rear
 2. ostatnia strona, tył (książki, czasopisma), odwrotna strona (kartki) [policzalny]
  I need your signature on the back of this page. (Potrzebuję twojego podpisu na odwrotnej stronie tej kartki.)
  There are jokes printed on the back of this magazine. (Na ostatniej stronie tego czasopisma są dowcipy.)
  Before you decide to buy this book, read the description on the back. (Zanim zdecydujesz się kupić tę książkę, przeczytaj opis z tyłu.)
 3. plecy [policzalny]
  My back was aching from sitting in front of my computer all day. (Bolały mnie plecy od siedzenia przez cały dzień przy komputerze.)
  He turned his back while she dressed. (On odwrócił się plecami, kiedy ona się ubierała.)
  I rolled over onto my back. (Odwróciłem się na plecy.)
 4. kręgosłup, krzyż [policzalny]
  She broke her back in an accident. (Ona złamała kręgosłup w wypadku.)
  He suffers from terrible back aches. (On cierpi z powodu okropnych bólów kręgosłupa.)
 5. grzbiet (zwierzęcia) [policzalny]
  Don't pat the goat on its back because it may kick you. (Nie głaskaj kozy po grzbiecie, bo może cię kopnąć.)
  The hair on his back bristled. (Włosy na jego grzbiecie się zjeżyły.)
  He sat his little daughter on the pony's back. (On posadził swoją małą córeczkę na grzbiecie kucyka.)
 6. oparcie (krzesła, fotela) [policzalny]
  The back of the chair is very uncomfortable. (Oparcie tego krzesła jest bardzo niewygodne.)
  She leaned on the back of the chair. (Ona oparła się o oparcie krzesła.)
 7. grzbiet książki [policzalny]
  The back is a little dusty and the front cover is shabby. (Grzbiet książki jest trochę zakurzony, a przednia okładka sfatygowana.)
  The back is loose so I will cut the price. (Grzbiet książki jest naderwany, więc obniżę cenę.)
 8. obrońca [policzalny]
  John Terry is a centre-back. (John Terry jest środkowym obrońcą.)
 9. kadź (używana do ważenia np. piwa) [policzalny]
czasownik
 1. wspierać, popierać [przechodni]
  You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
  They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 2. cofać, wycofywać [przechodni/nieprzechodni]
  Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
  He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
  He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
 3. podpierać (podstawiać coś z tyłu czegoś), wzmocnić [przechodni]
  This fixing backs this wall. (To umocowanie wzmacnia tę ścianę.)
  This tree is so old - I have to back it. (To drzewo jest takie stare - muszę je podeprzeć.)
 4. dosiadać, wsiadać (na konia) [przechodni]
  She backed her favourite horse and said goodbye to her family. (Ona dosiadła swego ulubionego konia i pożegnała się z rodziną.)
  I don't know how to back a horse. (Nie wiem jak się dosiada konia.)
 5. stawiać (pieniądze, np. na drużynę, konia) [przechodni]
  I backed the slowest horse there was. (Postawiłem na najwolniejszego konia, jaki był.)
  I want to back this team - do you think they have a chance to win? (Chcę postawić na tę drużynę - myślisz, że mają szansę wygrać?)
 6. akompaniować (np. wokalistę, muzyka) [przechodni]
  She was backed by a choir. (Ona była akompaniowana przez chór.)
 1. do tyłu, wstecz (w przeciwnym kierunku)
  He stood up and left without looking back. (On wstał i odszedł bez patrzenia wstecz.)
przysłówek
 1. nazad (komenda skierowana do konia)
  "Back," he commanded the horse. ("Nazad," on nakazał koniowi.)
  If you want the horse to go back, say "back". (Jeżeli chcesz, żeby koń się cofnął, powiedz "nazad".)
phrasal verb
 1. wrócić do czegoś, zrobić coś ponownie
  Let's get back to work. (Wracajmy do pracy.)
  I get back to this book very often - it's my favourite one. (Bardzo często wracam do tej książki - to moja ulubiona.)
Aliexpress.com : Buy 1 pair of good quality earring backs stud ...
rzeczownik
 1. zatrzask kolczyka, zatyczka kolczyka (w sztyfcie)
czasownik
 1. być z powrotem
  I'll be back in a moment. (Będę z powrotem za moment.)
  She said she would be back in 5 minutes. (Powiedziała, że będzie z powrotem w 5 minut.)
phrasal verb
 1. oddzwonić do kogoś
  Oh no, the baby started crying. Can I get back to you? (O nie, dziecko zaczęło płakać. Mogę do ciebie oddzwonić?)
  I'll get back to you later, I can't talk right now. (Oddzwonię do ciebie później, nie mogę teraz rozmawiać.)

Powiązane zwroty — "get something back"

czasownik
phrasal verb
wykrzyknik
right back at you , back at you = wzajemnie (w odpowiedzi na pozdrowienie, komplement), i vice versa (w odpowiedzi na przytyk)
rzeczownik
background = pochodzenie, środowisko (społeczne, np. rodzina) +6 znaczeń
rucksack BrE , backpack = plecak (używany szczególnie podczas pieszych wycieczek)
backdrop = horyzont, prospekt (sceneria za czymś, na co patrzymy) +2 znaczenia
backer = sponsor, mecenas (osoba finansująca określone przedsięwzięcie, zwykle artystyczne), patron +4 znaczenia
backbone = kręgosłup +2 znaczenia
backwater = prowincja, zaścianek, dziura (o małej miejscowości) +2 znaczenia
backlog = zaległości (nagromadzone zaległe rzeczy do wykonania) +2 znaczenia
backside potocznie = tyłek, pupa (pośladki) +1 znaczenie
rollback = obniżka +1 znaczenie
hunchback = garb +1 znaczenie
back of house , BOH (skrót) = zaplecze
backrest = oparcie (kanapy, krzesła) +1 znaczenie
backup = kopia zapasowa (danych na komputerze) +3 znaczenia
backlash = gwałtowna reakcja (przeciwko czemuś), ostry sprzeciw +2 znaczenia
backstage = backstage (obszar za kulisami)
backstop = łapacz (w baseballu) +5 znaczeń
backfire = przerwa w zapłonie (w gaźniku) +1 znaczenie
backhand = bekhend (tenis) +2 znaczenia
przymiotnik
przysłówek
aback = w tył, ku tyłowi +1 znaczenie
backstage = za kulisami (dziejący się poza sceną, np. w teatrze) +1 znaczenie
idiom
inne