back = kręgosłup, krzyż

Back Pain And Mitral Valve

Źródło: http://www.heart-valve-surgery.com/heart-surgery-blog/2007/08/18/back-pain-and-mitral-valve-prolapse/

kręgosłup, krzyż

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She broke her back in an accident. = Ona złamała kręgosłup w wypadku.