"kręgosłup" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kręgosłup" po polsku — Słownik angielsko-polski

kręgosłup

back Back Pain And Mitral Valve
rzeczownik
 1. spine **   [COUNTABLE]
  The patient was scheduled for surgery of the upper spine. (Pacjentowi zaplanowano operację na górny odcinek kręgosłupa.)
  The drug was injected directly into his spine. (Lek był wstrzyknięty bezpośrednio w jego kręgosłup.)
  link synonimy: backbone, spinal column
 2. back *****
  • kręgosłup, krzyż [COUNTABLE]
   She broke her back in an accident. (Ona złamała kręgosłup w wypadku.)
   He suffers from terrible back aches. (On cierpi z powodu okropnych bólów kręgosłupa.)
 3. backbone  
  He looked as if his backbone had been removed. (On wyglądał jakby usunięto mu kręgosłup.)
  link synonimy: spine, spinal column
 4. spinal column , vertebral column formal  
  link synonimy: spine, backbone
 5. columna vertebralis  

"kręgosłup" — Słownik kolokacji angielskich

spinal column kolokacja
 1. spinal przymiotnik + column rzeczownik = kręgosłup
  Bardzo silna kolokacja

  And he blew the spinal column out of the smaller one.

  Podobne kolokacje:
vertebral column kolokacja
 1. vertebral przymiotnik + column rzeczownik = kręgosłup
  Zwykła kolokacja

  They are the only known living animals that have a skull but not a vertebral column.

  Podobne kolokacje: