"osłaniać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osłaniać kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

osłaniać kogoś

idiom
 1. have someone's back ** , got someone's back , got someone's six informal
czasownik
 1. shield **
  • osłonić, osłaniać [TRANSITIVE]
   It does no good to shield him from the truth. (Chronienie go przed prawdą nie zdziała niczego dobrego.)
   I shielded my son with my own body. (Osłoniłem mojego syna moim własnym ciałem.)
 2. screen **** , hide ****
 3. screen ****  
 4. embosom , także: imbosom
phrasal verb
 1. screen off
czasownik
 1. shelter **
  • osłonić, ochronić (np. przed deszczem, wiatrem)
   We put the plants next to the wall to shelter them from the wind. (Postawiliśmy rośliny przy ścianie, żeby ochronić je przed wiatrem.)
   We sheltered in a farmhouse. (Schroniliśmy się w wiejskim domu.)
   An umbrella sheltered them from the sun. (Parasolka osłaniała ich przed słońcem.)
 2. seal ***

Powiązane zwroty — "osłaniać kogoś"

rzeczownik
osłona = lee +18 znaczeń
przysłona = aperture +2 znaczenia
osłonka = tunica +2 znaczenia
przymiotnik
czasownik