ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"ostatnia strona" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostatnia strona" po polsku

ostatnia strona

rzeczownik
 1. back *****
  • ostatnia strona, tył (książki, czasopisma), odwrotna strona (kartki) [COUNTABLE]
   I need your signature on the back of this page. (Potrzebuję twojego podpisu na odwrotnej stronie tej kartki.)
   There are jokes printed on the back of this magazine. (Na ostatniej stronie tego czasopisma są dowcipy.)
   Before you decide to buy this book, read the description on the back. (Zanim zdecydujesz się kupić tę książkę, przeczytaj opis z tyłu.)
 1. the back page
  • ostatnia strona (gazety)

"ostatnia strona" — Słownik kolokacji angielskich

final page kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatnia strona
 1. final przymiotnik + page rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  We'll hear more about this subject in the final pages of the novel.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo