PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wtedy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wtedy" po polsku

wtedy

obrazek do "back then" po polsku
przysłówek
 1. then *****
  • wtedy, wówczas, wtenczas
   So what happened then? (Więc co się wtedy stało?)
   And then Kate was born. (I wtedy urodziła się Kate.)
 2. there *****  
 3. back *****
  • wstecz, temu (np. "to zdarzyło się 5 lat temu"), wtedy
   It happened almost ten years back, I don't remember. (To zdarzyło się prawie dziesięć lat temu, nie pamiętam.)
   Looking back, my childhood was awful. (Patrząc wstecz, to moje dzieciństwo było okropne.)
 4. at that point , at that point in time
  • w tamtym momencie, wtedy (o jakimś momencie w przeszłości)
   At that point, I probably should have left. (W tamtym momencie prawdopodobnie powinienem był odejść.)
   zobacz także: at this point
 1. back then *
  • wtedy, kiedyś (dawno temu)
   Everything was so simple back then. (Wszystko było kiedyś takie łatwe.)
   Back then he didn't know she would become his wife. (Wtedy nie wiedział, że ona stanie się jego żoną.)
 2. by then **
 3. by when  

"wtedy" — Słownik kolokacji angielskich

by then kolokacja
 1. by przyimek + then przysłówek = wtedy, do tego czasu
  Bardzo silna kolokacja

  By then we had been over the story so many times I knew exactly how they wanted me to answer nearly every question.

  Podobne kolokacje:
at that point kolokacja
Popularniejsza odmiana: at this point
 1. at przyimek + point rzeczownik = w tamtym momencie, wtedy (o jakimś momencie w przeszłości)
  Bardzo silna kolokacja

  Now, if you're all ready, I think we're about at the point where we should stop talking and start doing.

  Podobne kolokacje:
in those days kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the days
 1. in przyimek + day rzeczownik = wtedy (o przeszłości)
  Zwykła kolokacja

  He hasn't thought about where they were actually going in days.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo