PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"point" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "point" po angielsku

point ***** , pt (skrót) *

obrazek do "point" po polsku
rzeczownik
 1. sprawa, kwestia [policzalny]
  The only thing left is the point of money. (Jedyna rzecz jaka została, to kwestia pieniędzy.)
  We will discuss these points later. (Omówimy te kwestie później.)
 2. najważniejsza rzecz (używane z "the")
  The point is, we cannot treat women like that any longer. (Najważniejsza rzecz, nie możemy tak dalej traktować kobiet.)
  The point is you are healthy. (Najważniejsza rzecz to to, że jesteś zdrowy.)
  link synonimy: takeaway, takeaway
 3. cel, zamiar [niepoliczalny]
  What's your point here? (Jaki masz tu cel?)
  We know your points. (Znamy twoje zamiary.)
  link synonimy: purpose, aim
 4. punkt (miejsce), pkt (skrót) [policzalny]
  Start from this point and then turn left round a big oak tree. (Wyrusz z tego miejsca, a potem skręć w lewo za dużym dębem.)
  If you start from this point, you will be home quicker. (Jeżeli wyruszycie z tego punktu, będziecie szybciej w domu.)
 5. moment (w czasie) [policzalny]
  At some point I'm going to have to take his place. (W pewnym momencie będę musiał przejąć jego rolę.)
  At that point in time I was seventeen. (W tamtym momencie miałem siedemnaście lat.)
 6. cecha [policzalny zwykle liczba mnoga]
  He has many valuable points. (On ma wiele wartościowych cech.)
  Name your best points. (Wymień swoje najlepsze cechy.)
 7. punkt (w zawodach sportowych) [policzalny]
  Who got the most points? (Kto zdobył najwięcej punktów?)
  I have no idea how many points we have. (Nie mam pojęcia ile mamy punktów.)
 8. punkt (w grze, aplikacji)
  You can download our app and collect points. (Możesz pobrać naszą aplikację i zbierać punkty.)
 9. koniuszek, czubek, szpic [policzalny]
  The point of the knife is very sharp. (Końcówka noża jest bardzo ostra.)
  She kicked me with the point of her shoe. (Ona kopnęła mnie czubkiem buta.)
 10. punkt (na płaszczyźnie, w przestrzeni) [policzalny]
  Connect these points, and you will get a cat. (Połącz te punkty, a otrzymasz kota.)
  Calculate the distance between the point and the straight line. (Oblicz odległość pomiędzy punktem a prostą.)
 11. kropka, koma, przecinek (znak dziesiętny) [policzalny]
  I scored ten point seven points, and you? (Ja zdobyłem dziesięć koma siedem punktów, a ty?)
  How many digits after the point does the pi have? (Ile cyfr po przecinku ma liczba pi?)
  kropka w liczbach występuje w języku angielskim, natomiast w języku polskim używamy przecinka
 12. wskaźnik [policzalny]
  He used a point during his presentation. (On używał wskaźnika podczas swojej prezentacji.)
  My point broke down, and I had to use a ruler. (Mój wskaźnik się zepsuł i musiałem używać linijki.)
 13. cypel [policzalny]
  We built our house on the point. (Wybudowaliśmy nasz dom na cyplu.)
  The Cape of Good Hope is a point. (Przylądek Dobrej Nadzei jest cyplem.)
 14. gniazdko sieciowe  BrE [policzalny]
  My phone is dead. Where can I find a point? (Mój telefon jest rozładowany. Gdzie mogę znaleźć gniazdko?)
  Our room didn't have a point! (Nasz pokój nie miał gniazdka sieciowego!)
 15. iglica (rozjazdu kolejowego)
  The derailment of the train took place at the point. (Wykolejenie pociągu miało miejsce na iglicy.)
  w l. mn. używane również jako określenie na cały rozjazd kolejowy (w BrE)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wskazywać (palcem) [przechodni/nieprzechodni]
  He pointed towards the house. (On wskazał w kierunku domu.)
  It's not nice to point at people. (Nieładnie wskazywać na ludzi palcem.)
  He pointed at me and smiled. (On wskazał na mnie i się uśmiechnął.)
 2. celować, mierzyć (np. z broni) [przechodni]
  He pointed the bow at the audience, so he was ordered to leave the stage. (Wycelował łuk w kierunku widowni, więc nakazano mu opuścić scenę.)
  She pointed the gun at me, but I knew she wouldn't shoot. (Ona wycelowała pistolet w moim kierunku, ale wiedziałem, że nie strzeli.)
  link synonim: aim
 3. pokazywać, uświadamiać (że coś jest prawdą) [nieprzechodni]
  I pointed her that she would never be rich. (Uświadomiłem jej, że nigdy nie będzie bogata.)
  My parents tried to point me that I was not talented enough to become a rockstar. (Moi rodzice próbowali mi uświadomić, że nie jestem wystarczająco zdolny, aby zostać gwiazdą rocka.)
 4. spoinować, spajać  BrE [przechodni]
  The builder pointed the wall. (Budowniczy spoił mur.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. wskazywać na coś, zwracać uwagę na coś
  In your speech you have to point to our biggest problems. (W swojej przemowie musisz zwrócić uwagę na nasze największe problemy.)
  He pointed to the problem of poverty in our country. (On zwrócił uwagę na problem ubóstwa w naszym kraju.)
idiom
 1. zrozumieć, pojąć
  I do not get the point why this issue is so important. (Nie rozumiem dlaczego ten problem jest taki ważny.)
  All right, I think everyone got the point. (W porządku, myślę, że wszyscy zrozumieli.)
rzeczownik
 1. najważniejsza rzecz
  The point here is to restore the feeling of security. (Najważniejszą rzeczą tutaj jest przywrócić poczucie bezpieczeństwa.)
  Let's get to the point. (Zajmijmy się najważniejszą rzeczą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. mieć rację
  I have to admit she has a point. (Muszę przyznać, że ona ma rację.)
czasownik
 1. przejść do sedna sprawy
  Can you get to the point? I'm in a hurry. (Czy mógłbyś przejść do sedna sprawy? Spieszę się.)
  Can we all stop being so polite and get to the point? (Czy możemy wszyscy przestać być tak mili i przejść do sedna sprawy?)

Powiązane zwroty — "point"

phrasal verb
rzeczownik
przysłówek
at that point , at that point in time = w tamtym momencie, wtedy (o jakimś momencie w przeszłości)
przymiotnik
inne
idiom
inne
czasownik
kolokacje

"point" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "point" po polsku

rzeczownik
 1. punch line , także: punch-line , także: punchline , tag line AmE potocznie , także: tagline AmE potocznie , także: tag-line AmE potocznie