Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"sedno" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sedno" po polsku

sedno

rzeczownik
 1. core , ***
  • istota, sedno, rdzeń, podstawa, centrum [PLURAL]
   This will be the core of the framework programme. (To będzie rdzeń programu ramowego.)
   With his last question he got to the core. (Ostatnim pytaniem dotknął sedna.)
   link synonim: essence
   zobacz także: heart
 2. essence **
  • istota, sedno (centralna cecha) [SINGULAR]
   It goes to his very essence as a human being. (To kwestia jego sedna jego natury jako istoty ludzkiej.)
   link synonim: core
 3. meat ***
 4. marrow
  • sedno, istota rzeczy
   I want to get to the marrow as quickly as possible. (Chcę się dostać do sedna tak szybko, jak to możliwe.)
 5. kernel
  • sedno, istota
   I think we still haven't touched upon the kernel of the matter. (Myślę, że nadal nie poruszyliśmy sedna sprawy.)
 6. pivot , pivot point  
 7. crux  
 8. gist
 9. pith

powered by  eTutor logo