"podstawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podstawa" po polsku

podstawa

The base Antarctic Bases and Buildings - The ... The Foundation Solidny fundament podstawą
rzeczownik
 1. basis ***
  • podstawa, baza [policzalny]
   The statistics were made on the basis of demographic data. (Statystyki zostały wykonane na podstawie danych demograficznych.)
   You get to know them on a personal basis too. (Masz także okazję poznać ich osobiście.)
   This task may be done on an individual or group project basis. (To zadanie może być wykonane indywidualnie bądź w projekcie grupowym.)
   On the basis of the evidence, work was all she had. (Sądząc po dowodach, praca była wszystkim, co miała.)
   zobacz także: standard
 2. base *****
  • podstawa, baza, spód (najniższa część czegoś) [policzalny]
   The base of the vase is very heavy. (Spód wazy jest bardzo ciężki.)
   The base of the old sculpture was chipped. (Spód rzeźby był ułamany.)
  • podstawa, baza (na której coś się opiera)
   Education is the base of knowledge. (Edukacja jest podstawą wiedzy.)
   The primer is the base of make up. (Baza utrwalająca pod makijaż to podstawa makijażu.)
  • baza, podstawa (systemu liczbowego) termin techniczny [policzalny]
   Can you tell me the base of this logarithm? (Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest podstawa tego logarytmu?)
  • podstawa (potęgi)
   zobacz także: index
 3. foundation ***
  • fundament, podstawa (moralna)
   a basis or principle on which something is built
   Through the years you were the foundation of our family. (Przez wiele lat byłeś podporą naszej rodziny.)
   His moral compass should be a foundation for the team. (Jego moralny kompas powinien być fundamentem drużyny.)
 4. reason *****
 5. core , ***
 6. root ***
  • podstawa, przyczyna [policzalny]
   The root of this problem is the financial crisis. (Przyczyną tego problemu jest kryzys finansowy.)
   The king's death was the root of the war. (Śmierć króla była przyczyną wojny.)
 7. cause *****
 8. mount ***
  • podstawa, usztywnienie [policzalny]
   A metal beam served as the mount of the construction. (Metalowa belka służyła jako podstawa konstrukcji.)
   The mount is made from stainless steel. (Usztywnienie jest wykonane ze stali nierdzewnej.)
 9. pillar *
  • podpora, podstawa, opoka [policzalny]
   He's a respected businessman and a pillar of his community. (Jest szanowanym biznesmanem i opoką społeczności.)
 10. essential ***
  • rzecz niezbędna, podstawa
   My bag is enormous and I packed just the essentials. (Moja torba jest olbrzymia a spakowałem tylko rzeczy niezbędne.)
   I think your laptop is not an essential for our trip. (Myślę, że twój laptop nie jest rzeczą niezbędną na naszej wycieczce.)
 11. footing  
  We need to find a stable footing for this theory. (Musimy znaleźć stabliną podstawę dla tej teorii.)
 12. groundwork
 13. bedrock , bed ****   [policzalny]
 14. keystone
 15. mainstay
 16. backbone
 17. pedestal
 18. grounding  
 19. touchstone
 20. staple *
 21. linchpin , lynchpin
 22. substructure
 23. basidia
 24. fundament
 25. radix
 26. base plate
czasownik
 1. underlie *