"bed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bed" po angielsku

bed ****

obrazek do "bed" po polsku
rzeczownik
 1. łóżko [policzalny lub niepoliczalny]
  I think I'll go home and go to bed. (Myślę, że pójdę do domu i położę się do łóżka.)
  He sat on the bed. (On usiadł na łóżku.)
  She took a shower and went to bed. (Ona wzięła prysznic i poszła do łóżka.)
 2. dno (morza, jeziora), koryto (rzeki) [policzalny]
  A medieval sword was found on the river bed yesterday. (Na dnie rzeki znaleziono wczoraj średniowieczny miecz.)
  There has been another earthquake on the sea bed. (Na dnie morza miało miejsce kolejne trzęsienie ziemi.)
  My coast is so clear that you can see right down to the sea bed. (Moje wybrzeże jest tak czyste, że możesz spojrzeć prosto w morskie dno.)
  The river bed is almost dry, even upstream. (Koryto rzeki jest prawie suche, nawet w górze rzeki.)
 3. grządka, rabata, zagon (np. z kwiatami) [policzalny]
  I'm planting daffodils in the bed. (Sadzę żonkile na grządce.)
  My dog buried a bone in the flower bed. (Mój pies zakopał kość w rabacie kwiatowej.)
 4. podłoże, podkład [policzalny]
  The bed should consist of sand and plants. (Podłoże powinno się składać z piasku i roślin.)
  This bed is made entirely of glass. (To podłoże jest w całości zrobione ze szkła.)
 5. płyta stołu bilardowego [policzalny]
  Beneath the baize is the bed. (Pod suknem znajduje się płyta stołu bilardowego.)
 6. wokal lub utwór instrumentalny będący częścią innego utworu
czasownik
 1. osadzić (coś w czymś) [przechodni]
  We bedded the fence in the ground. (Osadziliśmy płot w ziemi.)
  These columns are bedded in cement. (Te kolumny są osadzone w cemencie.)
 2. uprawiać seks (z kimś) przestarzale [przechodni]
  I'm going to bed my wife. (Zamierzam uprawiać seks z żoną.)
  I don't want to bed him, he is too old. (Nie chcę z nim uprawiać seksu, jest za stary.)
 3. przesadzić z doniczki (np. do grządki) [przechodni]
  She bedded her geraniums. (Ona przesadziła swoje pelargonie z doniczki do grządki.)
rzeczownik
 1. podstawa [policzalny]
 2. podłoże skalne, skała macierzysta [policzalny]
  zobacz także: solid geology

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. choroba bostońska, bostonka

Powiązane zwroty — "bed"

rzeczownik
bedding = pościel +2 znaczenia
bedspread , spread AmE = narzuta, kapa (na łóżko)
bunk bed = łóżko piętrowe +1 znaczenie
double bed = podwójne łóżko (również o złożonych dwóch łóżkach pojedynczych)
twin bed = łóżko jednoosobowe (dosł. łóżko bliźniacze; jednoosobowe łóżko stojące obok drugiego jednoosobowego łóżka w tym samym pokoju)
reed bed , reedbed = szuwar (strefa roślin przybrzeżnych)
bed pan = basen (naczynie, do którego załatwia się potrzeby fizjologiczne)
hotbed = inspekt +1 znaczenie
przysłówek
phrasal verb
bed in = osadzić, dokładnie dopasować (np. części) +1 znaczenie
przymiotnik
bedroom = sypialny (dot. sypialni)
czasownik
embed , imbed przestarzale = osadzać, osadzić (np. w ziemi, w podłoże) +2 znaczenia
make the bed , make one's bed = ścielić (swoje) łóżko
idiom
make one's bed = ścielić sobie, nawarzyć sobie piwa (narobić sobie kłopotów)
inne
kolokacje