"koryto" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "koryto" po polsku

koryto

obrazek do "trough" po polsku
rzeczownik
 1. bed ****
  • dno (morza, jeziora), koryto (rzeki) [policzalny]
   A medieval sword was found on the river bed yesterday. (Na dnie rzeki znaleziono wczoraj średniowieczny miecz.)
   There has been another earthquake on the sea bed. (Na dnie morza miało miejsce kolejne trzęsienie ziemi.)
   My coast is so clear that you can see right down to the sea bed. (Moje wybrzeże jest tak czyste, że możesz spojrzeć prosto w morskie dno.)
   The river bed is almost dry, even upstream. (Koryto rzeki jest prawie suche, nawet w górze rzeki.)
 2. trough
  • koryto (na pomyje), żłób (na paszę)
   Pour that slop right in the trough there, son. (Wlej te pomyje do tego koryta, synu.)
 3. course , *****
  • bieg, koryto (rzeki) [policzalny]
   You cannot change the course of the river by yourself. (Samemu nie można zmienić biegu rzeki.)
   The city attempted to broaden the river's course. (Miasto próbowało poszerzyć koryto rzeki.)
 4. manger
 5. water trough
  • koryto (do pojenia zwierząt)
 6. alveus  
 7. abreuvoir
 8. feeding trough
 9. cratch

"koryto" — Słownik kolokacji angielskich

water trough kolokacja
 1. water rzeczownik + trough rzeczownik = koryto (do pojenia zwierząt)
  Zwykła kolokacja

  He had been running a new pipe to the ducks' water trough.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo