Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"water quality" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "water quality" po angielsku

water quality

rzeczownik
  1. jakość wody (cechy fizyczne i chemiczne wody)
    I think what we have is a very good compromise package for water quality standards. (Myślę, że udało nam się opracować bardzo dobry pakiet kompromisowych rozwiązań w sprawie norm jakości wody.)
    Our overarching aim is to progressively improve water quality in European rivers and lakes. (Naszym celem przewodnim jest stopniowe poprawianie jakości wody w rzekach i jeziorach europejskich.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"water quality" — Słownik kolokacji angielskich

water quality kolokacja
  1. water rzeczownik + quality rzeczownik = jakość wody (cechy fizyczne i chemiczne wody)
    Bardzo silna kolokacja

    The water quality of the spring now is certainly very different than before.

powered by  eTutor logo