BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"water" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

water rzeczownik

rzeczownik + water
Kolokacji: 113
drinking water • salt water • surface water • ice water • mineral water • tap water • flood water • John Water • ocean water • ...
water + rzeczownik
Kolokacji: 429
water supply • water quality • water resource • water source • water tank • water bottle • water vapor • water tower • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. water supply = zaopatrzenie w wodę water supply
3. water quality = jakość wody (cechy fizyczne i chemiczne wody) water quality
  • The water quality of the spring now is certainly very different than before.
  • Water quality is considered fair in most of the river.
  • They are more concerned about water quality and land use.
  • "But the fact is it has everything to do with water quality from here on."
  • The water quality of the river is considered to be fresh.
  • The lake has a very high level of water quality.
  • There have been a number of studies looking at the lake's environment and water quality.
  • The Commission is also taking legal action against most other member countries over water quality.
  • We enjoy far higher water quality than most areas of the country.
  • "That way, you have a good idea of what the water quality is each and every day, across the system."
5. water source = źródło wody water source
7. water bottle = manierka, bidon water bottle
9. water tower = wieża ciśnień, wieża wodna, wieża wodociągowa water tower
12. water pipe = wodociąg, rurociąg wodny water pipe
15. water pollution = zanieczyszczenie wody water pollution
16. Water Act = Ustawa na wodę Water Act
17. water pump = pompa wodna water pump
19. water fountain = wodotrysk z wodą pitną water fountain
20. water heater = bojler water heater
21. Water Mill = Młyn wodny Water Mill
23. water column = słup wody water column
24. water reservoir = zbiornik wodny water reservoir
26. water cannon = armatka wodna, działko wodne water cannon
27. water droplet = kropelka na wodę water droplet
28. water slide = zjeżdżalnia wodna (na basenie kąpielowym) water slide
29. water skiing = narciarstwo wodne water skiing
30. water cooler = automat z chłodzoną wodą water cooler
32. water damage = zniszczenia spowodowane przez wodę water damage
33. water content = wilgotność gleby, wilgotność gruntu water content
34. water management = gospodarka wodami, zarządzanie zasobomi wodnymi water management
36. water right = prawo na wodę water right
37. water glass = szkło wodne water glass
38. water use = zużycie wody water use
39. water wheel = koło wodne water wheel
40. water plant = hydrofit, roślina wodna water plant
41. water feature = ozdoba wodna (np. mała fontanna w ogrodzie) water feature
42. water depth = głębokość na wodę water depth
43. water table = poziom wód gruntowych water table
44. water sport = sport na wodę water sport
46. water mains = magistrala wodna, sieć wodociągowa, wodociąg water mains
47. water park = park wodny, aquapark (z basenami i zjeżdżalniami) water park
48. water surface = powierzchnia wody water surface
49. water bird = ptak wodny water bird
50. water hole = wodopój dla zwierząt water hole
51. water line = wodnica, linia wodna water line
52. Water Street = Ulica na wodę Water Street
53. water body = akwen water body
54. water company = spółka na wodę water company
55. water pill = środek moczopędny, diuretyk water pill
56. water reactor = reaktor na wodę water reactor
57. water color = kolor na wodę water color
58. water ice = sorbet water ice
61. water power = energia wodna, hydroenergia water power
62. water utility = użyteczność na wodę water utility
63. water Bill = Bill na wodę water Bill
65. water service = usługa na wodę water service
66. water Mark = Mark na wodę water Mark
67. water loss = utrata wody water loss
68. water project = projekt na wodę water project
69. water jet = pędnik wodnoodrzutowy, pędnik strumieniowy, pędnik strugowodny water jet
71. water channel = kanał na wodę water channel
72. water garden = ogród na wodę water garden
73. water polo team = drużyna polo na wodę water polo team
74. water treatment plant = zakład uzdatniania wody water treatment plant
75. water view = widok na wodę water view
76. water course = kurs na wodę water course
77. water condition = warunek na wodę water condition
78. water jug = dzbanek do wody water jug
79. water polo player = gracz w polo na wodę water polo player
80. water Well = woda dobrze water Well
81. water storage = przechowywanie wody water storage
82. drinking water supply = źródło wody pitnej drinking water supply
83. Water Rat = Karczownik Water Rat
84. water spring = źródło na wodę water spring
85. water problem = problem na wodę water problem
86. water hazard = przeszkoda wodna (w golfie) water hazard
89. water usage = korzystanie z zasobów wodnych water usage
90. water authority = przedsiębiorstwo wodociągowe water authority
91. water cycle = cykl hydrologiczny (naturalny obieg wody na Ziemi) water cycle
92. water bath = łaźnia wodna water bath
93. water supplier = dostawca na wodę water supplier
95. water meter = wodomierz water meter
96. water bucket = wiaderko na wodę water bucket
97. water supply system = sieć wodociągowa water supply system
98. water area = obszar na wodę water area
99. water balloon = balon na wodę water balloon
water + czasownik
Kolokacji: 249
water flows • water drips • water pours • water rushes • water rises • water contains • water evaporates • water runs • water enters • ...
czasownik + water
Kolokacji: 266
drink water • pour water • supply water • pump water • boil water • divert water • absorb water • fetch water • store water • ...
przymiotnik + water
Kolokacji: 410
cold water • hot water • fresh water • warm water • shallow water • deep water • clean water • boiling water • bottled water • ...
przyimek + water
Kolokacji: 46
under water • of water • without water • with water • including water • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.