ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"water sport" — Słownik kolokacji angielskich

water sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport na wodę
  1. water rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The practice of water sports is also very significant in the city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo