ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"winter sport" — Słownik kolokacji angielskich

winter sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zimowy sport
  1. winter rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not just a group of people who like winter sports, that's for sure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo