BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"jakość wody" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jakość wody" po polsku

jakość wody

rzeczownik
 1. water quality
  • jakość wody (cechy fizyczne i chemiczne wody)
   I think what we have is a very good compromise package for water quality standards. (Myślę, że udało nam się opracować bardzo dobry pakiet kompromisowych rozwiązań w sprawie norm jakości wody.)
   Our overarching aim is to progressively improve water quality in European rivers and lakes. (Naszym celem przewodnim jest stopniowe poprawianie jakości wody w rzekach i jeziorach europejskich.)

"jakość wody" — Słownik kolokacji angielskich

water quality kolokacja
 1. water rzeczownik + quality rzeczownik = jakość wody (cechy fizyczne i chemiczne wody)
  Bardzo silna kolokacja

  The water quality of the spring now is certainly very different than before.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo