"dno" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dno" po polsku

dno

obrazek do "bottom" po polsku
rzeczownik
 1. bed ****
  • dno (morza, jeziora), koryto (rzeki) [policzalny]
   A medieval sword was found on the river bed yesterday. (Na dnie rzeki znaleziono wczoraj średniowieczny miecz.)
   There has been another earthquake on the sea bed. (Na dnie morza miało miejsce kolejne trzęsienie ziemi.)
   My coast is so clear that you can see right down to the sea bed. (Moje wybrzeże jest tak czyste, że możesz spojrzeć prosto w morskie dno.)
   The river bed is almost dry, even upstream. (Koryto rzeki jest prawie suche, nawet w górze rzeki.)
 2. bottom ****
  • dno (zbiornika, naczynia, rzeki) [policzalny]
   The water was so clear that we could see the sea bottom. (Woda była tak czysta, że widzieliśmy morskie dno.)
   She saw something lying at the bottom of the river. (Ona zobaczyła coś leżącego na dnie rzeki.)
   It's at the bottom of the box. (To jest na dnie pudełka.)
  • dno, denko [policzalny]
   I poured cold water into a hot glass and its bottom fell off. (Wlałem zimną wodę do gorącej szklanki i odpadło z niej denko.)
   The bottom fell off and I lost all the money. (Dno odpadło i zgubiłem wszystkie pieniądze.)
  • dno (najniższa pozycja, np. tabeli, rankingu) [tylko liczba pojedyncza]
   They are tired of being always at the bottom of the table. (Oni są zmęczeni byciem zawsze na dnie tabeli.)
 3. floor *****
  • dno (np. morskie, doliny) [policzalny]
   There is a shipwreck on the sea floor! (Na dnie morza jest wrak statku!)
   I like diving in the ocean - the floor is covered with many interesting plants. (Lubię nurkować w oceanie - dno pokryte jest wieloma ciekawymi roślinami.)
 4. low point  
 5. nadir
 6. bilge
 7. rock bottom
 8. trough
 9. fundus

DNA

obrazek do "DNA" po polsku
rzeczownik
 1. DNA **   [niepoliczalny]
  A DNA molecule is a long chain of building blocks, small molecules called nucleotides. (Molekuła DNA to długi łańcuch klocków, małych molekuł zwanych nukleotydami.)
  DNA damage is considered to be the primary cause of cancer. (Uszkodzenie DNA uważa się za główną przyczynę raka.)

"dno" — Słownik kolokacji angielskich

low point kolokacja
 1. low przymiotnik + point rzeczownik = dno
  Bardzo silna kolokacja

  The relationship between the two men was at a very low point.

  Podobne kolokacje:
rock bottom kolokacja
 1. rock rzeczownik + bottom rzeczownik = dno, niski poziom (np. cen, morale, samopoczucia)
  Bardzo silna kolokacja

  At the time, I thought one had hit rock bottom.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo