14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"bieg" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bieg" po polsku

bieg

of EU courses offered by course that you had given.
rzeczownik
 1. run *****
  • bieg (w sporcie) [COUNTABLE]
   I go for a one hour run every morning. (Każdego ranka idę pobiegać przez godzinę.)
   She will take part in the run next Saturday. (Ona weźmie udział w biegu w następną sobotę.)
 2. course , *****
  • ciąg, bieg, tok [SINGULAR]
   In the course of his life, he made many mistakes. (W ciągu swojego życia on popełnił wiele błędów.)
   Who knows what may happen in the course of two years? (Kto wie, co się może zdarzyć w ciągu dwóch lat?)
  • bieg, koryto (rzeki) [COUNTABLE]
   You cannot change the course of the river by yourself. (Samemu nie można zmienić biegu rzeki.)
   The city attempted to broaden the river's course. (Miasto próbowało poszerzyć koryto rzeki.)
 3. career ****
  • bieg, koleje (np. losu), tok [COUNTABLE]
   The career of faith can be shocking sometimes. (Bieg losu czasami może być szokujący.)
   The novel describes the career of Edgar Allan Poe's life. (Powieść opisuje bieg życia Edgara Allana Poe.)
 4. gear ***
  • bieg (w samochodzie) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He changed down to third gear. (On zredukował bieg na trójkę.)
   I had a little trouble changing gear properly the first time I drove a manual. (Miałem lekkie problemy ze zmianą biegów, kiedy pierwszy raz prowadziłem samochód z manualną skrzynią biegów.)
 5. progress ***
  • bieg, tok [UNCOUNTABLE]
   The session is still in progress. (Sesja jest ciągle w toku.)
   No unexpected events stopped the progress of the meeting. (Żadne nieprzewidziane wydarzenia nie przerwały toku spotkania.)
 6. trajectory *
  • bieg, tok (wydarzeń), rozwój (wypadków) formal
   This decision affected the trajectory of his carreer. (Ta decyzja wpłynęła na rozwój jego kariery.)
 7. tide **
 8. speed ****
  • bieg, przełożenie (np. w rowerze) [COUNTABLE]
   My bike has twenty-one speeds. (Mój rower ma dwadzieścia jeden biegów.)
   He bought an eighteen-speed bike. (On kupił rower z osiemnastoma biegami.)
 9. jog *
 10. scurry , także: skurry
  • tupot (stóp), bieg
   We could hear a scurry outside. (Słyszeliśmy tupot na zewnątrz.)
 11. running race  
 12. tenor of something

Powiązane zwroty — "bieg"

czasownik
rzeczownik
przysłówek
przymiotnik
phrasal verb
wybiec = run out +1 znaczenie
wykrzyknik

powered by  eTutor logo