ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"prąd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prąd" po polsku

prąd

Power Aware Cord Data Center Power Professional
rzeczownik
 1. stream ***
  • prąd, nurt [COUNTABLE]
   The river stream was too strong today, we didn't catch any fish. (Nurt rzeki był dziś zbyt mocny, nie złapaliśmy żadnych ryb.)
   A strong stream can be dangerous. (Silny prąd może być niebezpieczny.)
 2. current ****
  • prąd (w morzu, rzece) [COUNTABLE]
   We won't cross this river by foot. The current is too strong. (Nie przekroczymy tej rzeki pieszo. Prąd jest zbyt silny.)
   We were swimming with the current. (Płynęliśmy z prądem.)
 3. drift **
  • prąd (wody, powietrza)
   I want you to understand the drift of our thinking. (Chcę, żebyś zrozumiał prąd naszego myślenia.)
   If you stand here, you can feel a very strong air drift. (Jeżeli staniesz tutaj, możesz poczuć bardzo silny prąd powietrza.)
 4. power , *****
  • prąd, elektryczność [UNCOUNTABLE]
   We have to cut the power off that machine. (Musimy odciąć prąd od tej maszyny.)
   They cut off the power in my house because I forgot to pay the bill. (Odcięli elektryczność w moim domu, bo zapomniałem zapłacić rachunku.)
   Have you paid the power bill? (Czy zapłaciłeś rachunek za prąd?)
 5. juice ***
  • prąd, alkohol American English slang [UNCOUNTABLE]
   Do you want some juice? (Chcesz trochę prądu?)
   We should buy some juice for the party. (Powinniśmy kupić trochę alkoholu na imprezę.)
   Is there juice in my coke? (Czy w mojej coli jest prąd?)
 6. lecky , lecko   British English slang

Powiązane zwroty — "prąd"

przyimek
pod (wiatr, prąd, słońce, światło) = against
rzeczownik
czasownik
odłączyć (o sprzęcie, np. prąd od komputera) = disconnect
przewodzić (prąd) = transmit +1 znaczenie
prostować (prąd) = rectify +1 znaczenie
odciąć (np. prąd, gaz za niepłacenie rachunków) = disconnect
przymiotnik
lodowaty (np. wiatr, prąd morski) = glacial
indukcyjny (np. prąd) = inductive
przysłówek
phrasal verb
zmarnować coś (np. prąd, wysiłek) = burn something up

powered by  eTutor logo