BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"footrace" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "footrace" po angielsku

running **
footrace

rzeczownik
 1. biegi, bieganie [UNCOUNTABLE]
  She just needs to put him out of the running. (Ona tylko potrzebuje usunąć go z biegów.)
  The footrace has been exhausting. (Bieganie było wyczerpujące.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. ciągły, płynny
  It is the longest continuous running international event. (To jest najdłuższe ciągłe wydarzenie międzynarodowe.)
  The cake was still running when she turned off the oven. (Ciasto nadal było płynne, kiedy ona wyłączyła piekarnik.)
 2. bieżący

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo